Prejsť na obsah

13. 4. - Mestská rada odporučila založenie organizácie Košice Turizmus

Mestská rada v Košiciach na dnešnom rokovaní okrem iného odporučila založenie a členstvo mesta Košice v organizácii Košice Turizmus. Tento aj ďalšie návrhy prerokuje mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v závere apríla.

„Košice majú obrovský potenciál stať sa atraktívnou destináciou pre turistov zo zahraničia, prispieva k tomu aj získaný titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Chceme urobiť všetko preto, aby sme tento potenciál využili, preto iniciujeme aj spoluprácu medzi lokálnymi verejnými a súkromnými aktérmi v oblasti cestovného ruchu a národnými inštitúciami ,"
uviedol primátor mesta František Knapík.

Z dôvodovej správy k návrhu na založenie a členstvo mesta Košice v organizácii Košice Turizmus:

Náplň práce klastra Turizmus Košice v roku 2010:
1. zefektívnenie práce Informačného centra mesta Košice
2. spustenie turistického informačného portálu www.visitkosice.eu
3. budovanie značky prostredníctvom podpory značky „Košice"
4. vybudovanie jednotnej databanky informácií o atraktivitách
5. vybudovanie fotobanky imidžových fotografií o Košiciach s právami na používanie
6. v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu (SACR) účasť na vybraných výstavách, veľtrhoch a prezentáciách
7. v spolupráci so SACR vydávanie propagačných materiálov
8. zavedenie produktu „potulky" a sprievodcovanie mestom v lete 2010
9. podpora produktu kongresový turizmus v Košiciach
10. zavedenie centrálneho rezervačného systému ubytovania
11. začatie prác na projekte „mestská karta"
12. organizovanie infociest novinárov a touroperátorov
13. koordinácia príprav „Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2010" po stránke propagácie
14. koordinácia podujatí „Leto v Košiciach"
15. pravidelný mediálny a PR servis

Členmi organizácie by sa mali stať napríklad košické stravovacie a ubytovacie zariadenia, turistickí sprievodcovia, cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie, Košice 2013, n.o., i samotné mesto, spolu približne 40 subjektov, pričom členovia by sa podieľali členskými príspevkami na nákladoch na činnosť organizácie.

Dňom 19. 1. 2010 bol seminárom „Nájdime Košice" (http://www.kosice.sk/article.php?id=6890) so zahraničnou účasťou prednášajúcich na tému významu organizácie destinačného manažmentu začatý proces smerujúci k založeniu subjektu riadenia cestovného ruchu v meste Košice a bezprostrednom okolí, klastra cestovného ruchu ako mestskej organizácie destinačného manažmentu. Nasledovali pozvania a úvodné rokovania kľúčových hráčov cestovného ruchu v meste Košice – zástupcov tzv. profesných komôr: ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, dopravcovia, cestovné kancelárie a agentúry, atraktivity a podujatia, sprievodcovia. Po odsúhlasení stanov organizácie turizmu Košice Turizmus Mestskou radou a Mestským zastupiteľstvom má nasledovať zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia organizácie turizmu. Od prvého júna 2010 sa plánuje organizačné včlenenie Informačného centra mesta Košice do organizácie turizmu. Tím marketingových profesionálov z oblasti destinačného manažmentu a marketingu následne začne svoje aktivity v rámci stratégie zviditeľnenia sa mesta Košice pri blížiacich sa podujatiach, ako Majstrovstvá sveta v hokeji 2011, či vytvorenie samostatnej stratégie pre tvorbu konkurencieschopných produktov v rámci propagácie mesta Košice, ako destinácie, ktorú sa oplatí navštíviť nielen v roku 2013, kedy Košice budú hostiť „európsku kultúru".

Viac informácií:
V Kulturparku dnes odborníci „nachádzali" Košice (19. 1. 2010) - http://www.kosice.sk/article.php?id=6890
www.kosice2013.sk