Prejsť na obsah

8.10.-Veľvyslanci USA a Veľkej Británie na košickej radnici

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Theodore Sedgwick prvýkrát oficiálne navštívil mesto Košice po nástupe na post veľvyslanca. V Historickej radnici ho v závere týždňa prijal primátor mesta František Knapík.

Zhodli na tom, že mesto a región sú vhodným miestom, kde americké spoločnosti môžu rozvíjať podnikanie a tým prinášať aj miestnym obyvateľom pracovné príležitosti a s tým súvisiaci rozvoj kultúrneho, športového a spoločenského života.

Primátor mesta informoval veľvyslanca, že Mesto Košice veľmi intenzívne pracuje na príleve nových investorov a využíva na to účasť na najvýznamnejších svetových veľtrhoch a proaktívnu propagáciu prostredníctvom mestského produktu, investičnej konferencie Košice Invest. „Doteraz sa v meste Košice realizovali predovšetkým investície v oblasti hutníctva a výroby. V budúcnosti by sme radi zamerali na investície v oblasti IT, logistiky, dopravy, výskumu, kultúry, kreatívneho priemyslu. Našou snahou je udržať kvalifikovaných a vzdelaných ľudí v našom meste,"- povedal primátor František Knapík a amerického diplomata pozval na októbrovú konferenciu do Košíc.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o život a vzťahy rómskej populácie voči majorite v meste. „Snahou mesta je prijímať riešenia, ktoré by zapojili Rómov do pracovného procesu, cielené vytvárali pracovné príležitostí, aby si mohli zabezpečiť základnú starostlivosť o rodinu a bývanie,"- povedal primátor. Hosťa informoval o projekte vytvárania pracovných miest v spoločnosti U.S. Steel Košice.
„Americké spoločnosti sa snažia vyškoliť menšinové skupiny ľudí, aj rómske, čo prináša pozitívne zmeny v ich zamestnanosti," -uviedol Theodore Sedgwick. Zablahoželal mestu k získaniu titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Košičania dostali pozvánku do Liverpoolu, Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2008

Podporu Košiciam ako Európskemu hlavnému mestu kultúry 2013 vyjadril aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Michael John Wyn Roberts. V Historickej radnici ho v piatok privítal viceprimátor Marek Vargovčák .
Britský diplomat vyjadril presvedčenie, že projekt Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 je možnosťou pre zmenu vnímania kultúry, občianskej hrdosti a celkového života v meste. Projekt by podľa neho mal priniesť úžitok obyvateľom Košíc, celému regiónu a v konečnom dôsledku zviditeľniť Slovensko v európskom a svetovom meradle.
Michael Roberts pozval primátora mesta na návštevu do Liverpoolu s cieľom oboznámiť sa s projektmi Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré boli úspešne realizované v Liverpoole a po ukončení projektu naďalej obohacujú život mesta a regiónu.

Súvisiace informácie :
Veľvyslanectvo USA v SR http://slovakia.usembassy.gov/
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie v SR http://ukinslovakia.fco.gov.uk/en/