Prejsť na obsah

Aj do Košíc prichádza od štátu menej peňazí

Média v uplynulých dňoch informovali o zvyšovaní miestnych daní a poplatkov v mestách a obciach. Kvôli legislatívnej smršti a necitlivým zásahom štátnych orgánov v uplynulých rokoch prišlo mesto Košice o finančné zdroje v celkovej výške 115 miliónov eur. Ani výhľad na budúci rok nie je vôbec pozitívny.

Košice podobne ako iné slovenské samosprávy trápia výpadky príjmov z podielových daní. Tie v roku 2023 ešte výraznejšie zoštíhlil hlavne tzv. „Matovičov prorodinný balíček“, ktorý rodinám priniesol imaginárny daňový bonus 200 eur na dieťa. Vláda totiž zvýšenie daňového bonusu na deti financovala cez nižšie príjmy samospráv, čo negatívne ovplyvnilo aj rozpočtové príjmy mesta.

Finančné prognózy štátu sú nelichotivé

Podľa aktuálnej prognózy Ministerstva financií majú Košice v budúcom roku dostať ešte menej peňazí ako malo mesto pôvodne schválené v rozpočte na rok 2023. Ak by štát necitlivo a nekompetentne nezasiahol do financovania slovenských samospráv, dnes by mesto dokázalo bez väčších problémov zostaviť svoj rozpočet. 

Nové kompetencie miest (viď. príloha), ktoré spôsobili nárast výdavkov, znamenali pre mesto v uplynulých rokoch ďalšie negatívne finančné dopady. Keď k týmto výdavkom pripočítame štátom nariadené valorizácie miezd zamestnancov vo verejnej službe, za obdobie rokov 2019 - 2023 predstavujú celkové dopady spolu vyše 115 miliónov eur. To znamenalo veľkú záťaž na rozpočet mesta, ktorý na to musel nájsť dodatočné finančné zdroje bez zodpovedajúcich štátnych kompenzácií.

Len ako príklad uvedieme, že mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení bude musieť v roku 2024 nariadením štátu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy vynaložiť na mzdy zamestnancov v školstve o zhruba 11 miliónov eur viac ako bolo v roku 2022.

Vzhľadom na tieto skutočnosti musí mesto reagovať na nepriaznivú ekonomickú situáciu. Tá zasiahla väčšinu slovenských miest a obcí, na čo dlhodobo upozorňujeme verejnosť, médiá i mestských poslancov. Aj preto Ekonomické oddelenie Magistrátu mesta Košice začiatkom týždňa zaslalo mestským poslancom východiská pripravovaného Programového rozpočtu na rok 2024. Poslanci zároveň dostali podklady na rokovania Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň.

Zverejnené materiály na rokovanie zastupiteľstva je možné nájsť na tomto linku https://static.kosice.sk/s/14be6b76997b2230693a539). Príprave týchto dokumentov predchádzali v uplynulých týždňoch a mesiacoch desiatky spoločných individuálnych aj kolektívnych stretnutí a pracovných rokovaní.

Mesto pripravilo balíčky úsporných opatrení, viaceré z nich už realizovalo

Mesto tiež pripravilo a s poslancami dlhodobo komunikuje balíčky úsporných opatrení. Z nich sa už viaceré realizovali. Zrušili sa odmeny zamestnancov magistrátu a mestskej polície, Vianočný koncert, detský Silvester či novoročný ohňostroj.

Mesto rovnako zastavilo výberové konania na vyše 50 neobsadených pozícií na magistráte. V budúcom roku sa predbežne okrem iného nepočíta s pripravenými projektami výstavby Domova sociálnych služieb na Gerlachovskej ulici či nových športovísk. 

V ďalšom navrhovanom súbore opatrení sa nachádza napríklad návrh na pozastavenie prepravy cestujúcich električkami na rýchlodráhe do U.S. Steelu, zrušenie dotácií na šport a kultúru, zníženie frekvencie kosenia, zníženie počtu mestských policajtov a staníc mestskej polície, či pozastavenie procesu plánovanej výstavby prvých nájomných bytov.

Odborníci radia okrem škrtania výdavkov aj zvýšenie príjmov mesta

Z materiálu k východiskám na prípravu rozpočtu vyplýva, že ak sa po odbornej a konštruktívnej diskusii neprijmú zodpovedajúce opatrenia, nebude možné rozpočet predložiť na rokovanie zastupiteľstva. Až dve tretiny z vyčísleného schodku 42,2 milióna eur pritom tvoria chýbajúce zdroje v bežných výdavkoch. Tie sa používajú napr. na financovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD), údržby ciest, sociálnych služieb, základných a materských škôl.

Ani drastickým škrtaním výdavkov a znižovaním kvality a kvantity služieb pre obyvateľov mesta, nie je možné dosiahnuť taký stav, aby bol rozpočet v zmysle zákona vyrovnaný. Aj preto sa musí mesto okrem výdavkovej časti rozpočtu zaoberať aj jeho príjmovou časťou.

V tejto súvislosti sa poslanci budú zaoberať aj novelizáciou viacerých VZN mesta, ktoré sa týkajú najmä miestnych daní a poplatkov. Podľa prepočtov ekonómov by navrhované úpravy mohli do mestskej kasy priniesť 25,7 milióna eur. Až rokovanie mestského zastupiteľstva poslancov s odborníkmi ukáže, či tieto návrhy budú postačujúce, a aké korekcie bude ešte potrebné vykonať. 

Riaditeľ Čop verí v konštruktívnu a odbornú debatu

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby si všetci poslanci uvedomili v akej zlej ekonomickej situácii sa Slovensko nachádza. Veríme, že na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. novembra 2023 bude na túto tému prebiehať konštruktívna a odborná debata. Záleží už len na poslancoch, aby sa rozhodli, aké služby obyvateľom a v akej kvalite má mesto poskytovať , čo ešte v rozpočte dokážeme škrtnúť a čo nie. Okrem úspor vo výdavkoch, ktoré sme už začali realizovať, musíme podobne ako iné slovenské mestá pristúpiť aj k niektorým nepopulárnym opatreniam. Ak by sme tak neurobili, bez dodatočných finančných zdrojov by došlo k výraznému zhoršeniu kvality a niekde až k úplnému zastaveniu poskytovaných služieb,myslí si riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Nelichotivý stav verejných financií slovenských samospráv potvrdilo aj utorkové pracovné stretnutie primátorov ôsmich krajských miest (K8). Ako na spoločnom brífingu uviedol primátor mesta Trenčín Richard Rybníček (nezávislý), všetky krajské mestá a ďalšie samosprávy sa budú musieť v nasledujúcom období vyrovnať so zložitou finančnou situáciou.