Prejsť na obsah

Aj hluchým dáva sluch a nemým reč!

Jednou z akcií, ktoré sa uskutočňujú v rámci týždňa modlitieb (18.1 až 25.1.2007) za jednotu kresťanov vo svete, je 13. ekumenická bohoslužba v Košiciach. Historická radnica na Hlavnej ulici bude dnes večer o 18.00 hod. miestom stretnutia zástupcov všetkých cirkví, ktoré sú v košickom ekumenickom spoločenstve. V tom čase tam začne slávnostná bohoslužba, ktorej hlavným kazateľom bude biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Gejza Erdelyi. Prvý krát sa táto akcia uskutoční v priestoroch historickej radnice.