Prejsť na obsah

Aj v Košiciach začne od nedele platiť "chodníková" novela

V nedeľu vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, tzv. "chodníková" novela. Tá na rozdiel od doterajšej praxe zakazuje vodičom automobilov parkovanie na chodníkoch s výnimkou označených úsekov, kde to bude umožnené príslušným dopravným značením. Mesto Košice doposiaľ vyznačilo vyše 500 parkovacích miest na tých chodníkoch, kde to dovoľovali ich konštrukčné pomery a vlastnosti. Na mnohých chodníkoch to však nebolo možné urobiť, pretože nedisponujú potrebnou šírkou alebo to ich konštrukcia neumožňovala.

Aj my si podobne ako v iných mestách uvedomujeme, že tieto počty novovyznačených miest na chodníkoch nebudú postačovať. Už pred jeden a pol rokom a potom aj v priebehu tohto roka sme viackrát vyzvali mestské časti, aby nám zaslali projekty na skvalitnenie parkovania. Žiaľ, konkrétne projekty sme dostali len od niektorých z nich ako napr. z mestských častí Sever a Ťahanovce. Aj na základe nich dôjde v najbližšej dobe k zjednosmerneniu niektorých ulíc.

Najhoršia situácia je na sídlisku Ťahanovce

V prípade, ak občania budú chcieť, aby boli vyznačené ďalšie parkovacie miesta na chodníkoch, odporúčame im kontaktovať vedenie príslušnej mestskej časti. Ak dostaneme od danej mestskej časti spracovaný projekt a konštrukčné vlastnosti, resp. šírkové usporiadanie chodníka to dovolia, pristúpime na tomto úseku k zmene dopravného značenia.

Najväčší nedostatok parkovacích miest je už dlhodobo na sídliskách. Podľa údajov zo Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice je v tejto oblasti najhoršia situácia na sídlisku Ťahanovce a v niektorých lokalitách mestských častí Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Sever a Západ.

Chodník je prioritne určený chodcom

V zmysle Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, ktorú pred rokom jednomyseľne schválili poslanci Mestského zastupiteľstva, je však chodník ako nemotoristická komunikácia určená predovšetkým chodcom.

Viaceré chodníky sa v Košiciach vybudovali ešte pred desiatkami rokov, keď počty automobilov dosahoval len zlomok súčasných hodnôt. Vtedy nikto nepočítal s tým, že na nich budú každodenne parkovať osobné alebo nákladné vozidlá s hmotnosťou prevyšujúcou konštrukčné možnosti chodníkov. To spôsobuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, výtlky, pokles konštrukcie, sieťový rozpad chodníkov a poškodenia obrubníkov.

Z tohto dôvodu vítame krok poslancov NR SR, lebo by to malo znamenať, že sa nielen chodníky, ale aj obrubníky sa budú menej ničiť parkovaním automobilov. Pozitívne vnímame aj to, že chodci a cyklisti po nich budú môcť bezpečnejšie chodiť, resp. jazdiť.

Od začiatku platnosti novej právne úpravy odporúčame vodičom v meste, ktorí zvykli parkovať na chodníkoch, aby zmenili svoje parkovacie návyky. V nasledujúci dňoch po budú príslušníci Mestskej polície Košice riešiť porušovanie novely cestného zákona najmä upozornením alebo dohovorom. Opakované porušenia však budú musieť riešiť sankciami v zmysle zákona.