Prejsť na obsah

Aktualizácia č. 5 k výzve IROP-PO7-SC76-2021-80_predprojektová príprava iniciatívy Catching-up Regions