Prejsť na obsah

Autorov hanlivých nápisov prichytili mestskí policajti

       Dňa 21.06.2010 v čase o 19:27 hod. spozorovala hliadka Mestskej polície Košice – stanica Ťahanovce (MsP) na ul. Pekinskej v Košiciach skupinku neznámych osôb, pri ktorých sa na chodníku nachádzali čerstvo nastriekané hanlivé nápisy. Šetrením v danej veci bolo zistené, že dané nápisy nastriekali 2 osoby z tejto skupiny. Po zadokumentovaní priestupku boli podozriví 22-ročný Peter K. a 17-ročná Radka S. obaja z Košíc, predvedení na stanicu MsP za účelom podania vysvetlenia vo veci priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47, ods.1, písm. d) zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Zároveň im bol uložený termín odstránenia hanlivých nápisov z chodníka. V prípade, že nápisy z chodníka neodstránia budú musieť správcovi chodníka nahradiť všetky finančné náklady spojené s odstránením nápisov. Za vyššie uvedený priestupok hrozí páchateľom pokuta až do výšky 33 eur.


Zdroj: Mestská polícia Košice