Prejsť na obsah

Bezbariérový vstup na Magistrát

Príprava bezbariérového vstupu z bočnej strany Magistrátu zahrnula realizáciu bezbariérového prechodu z parkoviska na priľahlý chodník, potrebné stavebné úpravy schodišťa a vstupu, ako aj realizáciu elektroinštalácie plošiny a signalizačného zariadenia.

Vlastné zariadenie - šikmá schodisková plošina Velcon V65 - je umiestnená na ľavej strane zastrešeného exteriéru pri severnom vstupe do budovy.

Plošina prekonáva trojmetrové prevýšenie s 19 schodmi a s medzipodestou. Zariadenie zodpovedá európskej smernici o nízkom napätí, rýchlosť pohybu 5 m za 1 minútu umožňuje samoovládanie resp. súbežný doprovod sprievodnej osoby.

Zdvíhaciu rampu pri príchode dopravným prostriedkom na parkovisko k vyhradeným miestam pre imobilných občanov obslúži vrátnik cez kamerový systém so stojanovým mikrofónom /hlasovým komunikátorom/. Príchod môže byť avizovaný občanom tiež stisnutím stojanového zvončeka.

Keďže ide o vyhradené technické zariadenie, správca budovy SMMK. s.r.o., zabezpečí stálu nápomoc obsluhy zariadenia. Užívateľ prichádzajúci ako návšteva alebo klient Kancelárie prvého kontaktu, privolá obsluhu dolným privolávačom /označený nálepkou./ Pri odchode sa postup zopakuje privolaním obsluhy z horného privolávača.

Budova postavené v polovici osemdesiatych rokov len pre vtedajšie stranícke orgány nerátala so vstupom pre telesne postihnutých občanov. Vstup do budovy cez podzemné garážové priestory a šikmú drevenú rampu - slúžiaci niekoľko posledných rokov ako provizórium - tak už nebude potrebné použiť.

Kancelária prvého kontaktu na magistráte mesta za desať mesiacov od začiatku roka obslúžila už vyše osemdesiattisíc klientov. Nakoľko v budove je umiestnené i zdravotnícke zariadenie a niekoľko ďalších inštitúcii, je predpoklad denného plynulého využitia tejto investície. Jej výška - schválená poslancami na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva - dosiahla čiastku 445 tisíc korún.

Zdroj: Kancelária prvého kontaktu