Prejsť na obsah

Bezpečnosť zostáva trvalou prioritou mesta

„Situácia z hľadiska kriminality na území mesta nie je dobrá, rastie trestná činnosť rôzneho druhu a nielen v okrajových štvrtiach mesta,“ povedal Fr. Knapík novinárom na úvod akcie, organizovanej v súčinnosti s mestskou políciou v Košiciach.
Ako vyplynulo z dnešného (29. 3. 06) ranného bilancovania na košickom Magistráte za účasti Františka Knapíka, kontrola poukázala na viacero nedostatkov a bezpečnostných rizík. V rámci nočnej akcie na Hlavnej, Zámočníckej, Vrátnej, Alžbetinej a Mlynskej ulici zaznamenali nebývalý rast vandalizmu – zasklenie verejných telefónnych staníc bolo vo väčšine prípadov rozbité. Taxikári často parkovali mimo vyznačených stanovíšť, na Dominikánskom námestí bolo zaznamenané nadmerné požívanie alkoholických nápojov, v tomto priestore sa vyskytoval aj väčší počet osôb pod vplyvom omamných látok. Ako bezpečnostné riziko boli vyhodnotené aj neosvetlené úseky Vrátnej ulice a výskyt bezdomovcov na Alžbetinej. Priestor za bránami v centre mesta, vrátane Mlynskej ulice plní často funkciu verejných záchodov. Vstup do mestského parku a bezprostredné okolie hlavnej železničnej stanice poznačil výskyt zahodených vrecúšok zapáchajúcich agresívnymi syntetickými omamnými látkami. V tomto priestore sa vyskytuje zvýšený počet osôb pod vplyvom alkoholu a osôb prevádzkujúcich erotické služby. V budove Hlavnej stanice kontrola zaznamenala výskyt bezdomovcov v stave hlbokého alkoholického opojenia.
Aj keď sa v rámci kontroly nevyskytli žiadne mimoriadne situácie, ktoré by si vyžadovali operatívny zásah bezpečnostných zložiek, podľa Fr. Knapíka bude vedenie mesta v podobných kontrolných akciách pokračovať aj naďalej. Vážnou prioritou bude zvýšenie počtu hliadkujúcich mestských policajtov a vyššia úroveň ich súčinnosti so štátnou políciou. Znepokojenie vyvoláva aj rastúca nečistota niektorých viac – či menej viditeľných verejných priestranstiev priamo v historickom jadre.
Budúce kontroly sa viac zamerajú na záver týždňa a situáciu v pohostinských zariadeniach.