Prejsť na obsah

Blízko Amfiteátra vyrastie nová štvrť a cesty, pribudne aj kruhový objazd

Lokalitu po bývalých Východoslovenských tlačiarňach (VST) v blízkosti Amfiteátra čakajú výrazné zmeny. V rámci plánovaného polyfunkčného komplexu Rezidencia Letná sa v roku 2023 začne nielen s výstavbou zhruba 500 bytov, obchodných alebo administratívnych priestorov, ale developerská spoločnosť CTR Letná s.r.o. sa ako jej investor dohodla s mestom aj na zrealizovaní vyvolaných investícií.

Tie pôjdu najmä do výstavby nových ciest a rekonštrukcie súčasných križovatiek tak, aby zvládli zvýšený nápor a zlepšili dopravnú obslužnosť celej lokality. Investor sa na tieto účely zaviazal zložiť bankovú zábezpeku vo výške 2,5 milióna eur, z ktorých sa budú financovať jeho investície do dopravnej infraštruktúry v danej lokalite.

Investícia prinesie mestu a MČ Sever zhruba 4,5 milióna eur

Vedenie Mesta Košice a zástupcovia investora sa na takomto riešení dohodli po sérii vzájomných rokovaní. Ich výsledkom bol podpis Memoranda, ktorý sa uskutočnil túto stredu.

Mestu Košice okrem spomínanej 2,5-miliónovej finančnej zábezpeky, zaplatí aj poplatok za rozvoj vo výške cca 2 milióny eur. Polovica z poplatku za rozvoj vo výške milión eur pôjde do rozpočtu mesta, ktoré tieto financie využije najmä na investície do dopravnej infraštruktúry. Zostávajúci milión eur poputuje do kasy mestskej časti (MČ) Košice – Sever. Tá ich plánuje využiť na rozvojové projekty pre svojich obyvateľov ako je napr. revitalizácia miestnych komunikácií a zelene na Kalvárii. 

Primátor Polaček: Docielili sme, že na rozvoji lokality sa musí podieľať aj developer

Košický primátor Jaroslav Polaček povedal, že podpísaniu Memorandu predchádzali zložité rokovania, počas ktorých mesto trvalo na tom, aby investor v čo najvyššej miere zo svojich zdrojov financoval aj vyvolané investície. Zámerom bolo, aby sa po ich uskutočnení stal celý dopravný uzol pri Amfiteátri lepšie prejazdným, bezpečnejším a ubudlo na ňom tragických kolízií medzi chodcami a automobilmi.

„Naozaj som rád, že sa nám aj s pomocou podarilo presadiť takú vzájomne dohodu, ktorú zvýšením kvality života ocenia súčasní, ale aj budúci obyvatelia tejto časti Košíc. Naši predchodcovia vychádzali výrazne v ústrety developerom a vyvolané investície nechávali zväčša na mestský rozpočet. Jeden z najhorších príkladov bol Aupark, kde investor nedobudoval infraštruktúru. My sme to zmenili tak, aby z nových projektov nemali osoh len developeri, ale najmä občania. Teraz sme napríklad zaviazali developera, aby sa prostredníctvom bankovej záruky podieľal na zlepšení dopravnej infraštruktúry v okolí Amfiteátra. Presne takto si predstavuje aj ďalšie rokovania s developermi, ktorí nebudú budovať len svoj projekt, ale dohodneme sa s nimi, aby sa aj oni podieľali na rozvoji a skvalitnení dopravy na tomto území,“ uviedol po podpise Memoranda.

Začiatok výstavby by mal nastať v roku 2023

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) zdôraznil, že na základe jeho návrhu ešte ako opozičného poslanca zastavilo v roku 2018 mestské zastupiteľstvo rokovanie o zmene územného plánu pre túto lokalitu. Zdôvodnil to tým, že obyvatelia nedostali priestor, aby sa k tomuto zámeru mohli vyjadriť. 

„Teší ma, že aj vďaka tejto mojej iniciatíve mohli občania participovať na tom ako sa zmení celá táto lokalita a ich podnety boli zapracované do konečného návrhu. Som rád, že tento projekt riešil investor, ktorý reflektoval na požiadavky mesta a takisto rozumie tomu, že rozvoj lokality neznamená len realizáciu jeho developerského projektu a nič navyše pre občanov. Práve naopak na rozdiel od minulosti zobral investor do úvahy aj požiadavky mesta na verejnú a osobnú automobilovú dopravu a ďalšie vyvolané investície, čo isto ocenia obyvatelia MČ Sever,“ skonštatoval.

Developer odhaduje svoju investíciu v tejto lokalite na zhruba 70 miliónov eur. Podľa riaditeľa divízie Real Estate spoločnosti CTR Jána Horvátha, v súčasnosti prebieha architektonicka-urbanistická súťaž, na základe ktorej sa uskutoční celkový projekt výstavby. Po získaní územného a stavebného povolenia predpokladajú, že by k nej mohlo prísť v priebehu roka 2023. 

Ako ho doplnil konateľ CTR Letná s.r.o. Martin Saučin, na území bývalých Východoslovenských tlačiarní počítajú, že 70 percent úžitkovej plochy budú tvoriť byty a zvyšok poslúži na občiansku vybavenosť.

„Plánujeme napríklad vybudovať supermarket, ktorý je v tejto lokalite dávno potrebný. S takýmto postupom už máme skúsenosti z iných našich projektov, kde sme okrem supermarketu realizovali aj prevádzky ďalších služieb, ktoré obyvatelia objektu a blízkeho okolia ocenili,“ myslí si.

Starostu Ténaia teší, že vyšli v ústrety aj pripomienkam Severanov

Podpis Memoranda privítal aj starosta mestskej časti Sever František Ténai (nezávislý). Pripomenul, že zo živej diskusie s občanmi vznikli viaceré návrhy a vyjadrenia, ktoré sa využili pri príprave návrhu zmeny územného plánu pre túto lokalitu. Potešilo ho, že do jeho výslednej podoby projektu bola zapracovaná aj väčšina pripomienok občanov ich MČ, ktoré spočívali napr. v zmenšení plánovaných budov a znížení množstva zastavanej plochy.  

 „Som rád, že v súlade s uznesením nášho miestneho zastupiteľstva podpísaná zmluva výrazne prihliada aj na potreby občanov a územia mestskej časti. Pre nás je veľmi dôležité riešenie problematického dopravného uzla na Festivalovom námestí aj s napojením Starej spišskej cesty. Prioritou je aj riešenie infraštruktúry pre obyvateľov Kalvárie na úrovni 21. storočia aj s citlivým zachovaním jej duchovných hodnôt a odkazu pre ďalšie generácie. Chceme, aby Sever bol aj naďalej lokalitou s množstvom zelene, zaujímavá pre aktívny životný štýl a najlepším miestom na bývanie v rámci celého mesta,“ uviedol. 

Ako sa zmení doprava v okolí bývalých Východoslovenských tlačiarní?

- vznikne nová cesta medzi Obchodnou akadémiou a VST, investíciu vo výške 620 000 eur (všetky nižšie uvedené sumy sú orientačné) hradí investor

- vznikne nová križovatka Watsonova - Letná - Stará spišská cesta, investíciu vo výške 480 000 eur hradí investor

- upraví sa usporiadanie dopravy pred autobusovými zastávkami Obchodná akadémia a Amfiteáter v smere k UNLP tak, aby autobusy mohli z križovatiek vyštartovať ako prvé (podobné riešenie je aj na sídlisku KVP), investíciu vo výške 426 000 eur hradí investor

- súčasná križovatka pri vjazde na západné parkovisko Festivalové námestie a na parkovisko pri Amfiteátri sa zmení na kruhový objazd, investíciu vo výške 400 000 eur uskutoční mesto

- upravia sa súčasné komunikácie na Letnej, Starej spišskej ceste a na Watsonovej a zrekonštruujú sa inžinierske siete. Z 800-tisícovej investície zaplatí mesto 425 000 eur, zvyšok prefinancuje investor.