Brány košických základných škôl dnes prekročilo 15 373 žiakov, do materských škôl nastúpilo 4314 detí

Mesto Košice dnes za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení otvorilo brány všetkých 32 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou a 54 materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V úvodný deň nového školského roka prešlo ich bránami celkovo 15 373 žiakov základných škôl, z ktorých bolo 1838 prvákov a 4314 škôlkarov. Ich rodičia prostredníctvom portálu edupage, resp. prostredníctvom vytlačeného formuláru pred nástupom do tried predložili škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. To budú musieť rodičia predkladať do škôl aj po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvalo viac ako tri kalendárne dni po sebe.

Slávnostné otvorenie školského roka absolvovali dnes na troch školách (ZŠ Mládežnícka 3, ZŠ Polianska 1 a ZŠ Slobody) aj primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) a jeho námestníčka Lucia Gurbáľová (KDH).

Cez prázdniny išlo na zlepšenie stavu škôl 2 milióny eur

Ako uviedli, na troch desiatkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti v meste sa cez prázdniny uskutočnili opravy a rekonštrukčné práce za vyše 2 milióny eur. V uplynulom a tomto roku je v rozpočte mesta na investície do škôl vyčlenených takmer 11 miliónov eur, čo je najviac v histórii. Ako primátor uviedol, hlavným dôvodom tohto kroku bola najmä ich zanedbaná údržba v minulosti a obrovský investičný dlh, ktorý na nich za desiatky rokov vznikol.

Cieľom investícií je podľa nich vytvoriť príjemné a zdravé prostredie pre žiakov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Ocenili aj zvýšenú kvalitu stravy v školských jedálňach, kde sa prehodnotil spôsob nákupu surovín, zvýšil sa dôraz na čerstvé potraviny a zároveň sa centralizáciou ich nakupovania ušetrili značné finančné prostriedky. Pripomenuli, že mesto v súčasnosti pokračujeme v budovaní ďalších športovísk na školách, rozširovaní športových možností a podpore zmysluplných voľnočasových aktivít.

Primátor sa dotkol aj aktuálnej situácii a predpokladaným nástupom tretej vlny pandémie nového koronavírusu.

„Môžem každého uistiť, že školy v Košiciach budú z pohľadu ochrany zdravia jedným z najbezpečnejších miest. Ako primátor a aj rodič si želám, aby naše školy mohli počas celého školského roka poskytovať našim deťom podnetné a prajné prostredie aj so všetkými benefitmi, ktoré prináša sociálny kontakt nielen s ich spolužiakmi, ale aj pedagógmi. Všetkým rodičom želám veľa trpezlivosti a pocitov hrdosti zo svojich ratolestí. Pedagógom zas veľa tvorivosti a entuziazmu a žiakom našich škôl hlad po vedomostiach a radosť z nových priateľstiev,“ skonštatoval.

Z 5130 kloktacích testov zatiaľ nebol ani jeden pozitívny 

Ako doplnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková, pred nástupom do základných škôl sa otestovalo 5130 žiakov kloktacími PCR testami. Riaditelia im zatiaľ nehlásili ani jeden pozitívny prípad, ktorý vzišiel z tohto testovania. Takisto neevidujú žiadneho pozitívneho pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca.

„Na druhej strane od piatku sme na základe covid automatu ministerstva školstva a odporúčania RÚVZ povinní uzavrieť jednu triedu na ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská 22, kde jej žiakovi vyšiel pozitívny antigénový test po jeho dnešnom návrate zo školy. Trieda bude nasledujúce dva týždne v karanténe, výukový proces v nej sa uskutoční dištančnou formou. Chcela by som apelovať na rodičov, aby do škôl posielali len naozaj zdravé deti, ktoré nejavia žiadne príznaky respiračných ochorení a pravdivo vypĺňali písomné vyhlásenia o ich bezpríznakovosti.“