Prejsť na obsah

Centrum mesta monitoruje 6 nových kamier

V centre Košíc sa v posledných dňoch vykonali konečné kroky na spustenie 6 nových kamier do prevádzky. Tri z kamier sú lokalizované na miestach, ktoré už predtým boli monitorované. Sú to Dominikánske námestie, Hlavná 107 a roh Mlynskej a Hlavnej ulice (nad lekárňou). K tým pribudnú ďalšie exponované miesta v centrálnej mestskej zóne. Roh Alžbetinej a Hlavnej ulice, Poštová 13, Kasárenské námestie (zadný trakt SPŠ dopravnej).
Monitorovací systém bol namontovaný za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných hospodárskych, spoločenských i politických subjektov pôsobiacich v meste s cieľom prevencie kriminality a inej proti spoločenskej činnosti.
Systematické a kontinuálne monitorovanie bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Centrálne operačné stredisko je inštalované v sídle MsP-Stred na Tajovského 9.