Prejsť na obsah

Ceny mesta Košice boli slávnostne odovzdané

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a pompézny sprievod rytierov mestom spojený so vztyčovaním mestskej vlajky predchádzali utorkovej slávnostnej udalosti osláv Dňa mesta Košice – odovzdávaniu Cien mesta Košice. Z rúk primátora mesta Košice Richarda Rašiho si ich prevzali jednotlivci i kolektívy.

Dovoľte mi, aby som vám všetkým za seba a za všetkých obyvateľov zo srdca poďakoval. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že ukazujete ľuďom okolo seba, ako žiť. Obetavo, čestne, zanietene, s cieľom nežiť len pre seba," povedal v príhovore primátor Richard Raši.

Cenu mesta si odnieslo v utorok sedem jednotlivcov a dva kolektívy. Ceremoniál zahŕňal aj udeľovanie Ceny primátora, ktorú si prevzalo 8 jednotlivcov a 3 kolektívy. Napokon udelil primátor mesta Košice aj Plaketu primátora pre 5 jednotlivcov a 6 kolektívov. Ocenení sú mladí i skôr narodení, lekári, pedagógovia, vedeckí pracovníci, športovci, umelci, školy, či detský domov.


ZOZNAM OCENENÝCH:

 
Cena mesta
 
Jednotlivci
 
 1. MUDr. Michal Beca - spisovateľ a básnik
 2. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – cievna chirurgička
 3. Ing. Ferenc Magyar, PhD. – organizátor skautingu, in memoriam
 4. RNDr. Jozef Ondáš, CSc., MBA – gen. riaditeľ T– systems Slovakia s.r.o.
 5. doc. PhDr. Jozef Suláček, CSc. – bibliograf, regionálny historik
 6. MUDr. Dagmar Takácsová – predsedkyňa Českého spolku
 7. JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda KSK
 
Kolektívy 
 
 1. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
 2. Základná škola Krosnianska 4, Košice
 
 
Cena primátora
 
Jednotlivci
 
 1. MVDr. Alojz Bomba, DrSc. – ved.-výskumný pracovník
 2. prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. - 1. dekan FF UPJŠ, ved.-výskumný pracovník
 3. Mgr. Ľubomír Grega – starosta MČ Košice – Staré mesto
 4. Renáta Jakubčák – športovkyňa, basketbalistka
 5. doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD., in memoriam
 6. Csaba Kende – športovec, tréner – judo
 7. Mgr. Jaroslav Kozák – športovec, bedmintonista
 8. Juraj Tóth – športovec, bežecké lyžovanie
 
Kolektívy 
 
 1. Detský domov Košická Nová Ves
 2. Klub Zemplínčanov v Košiciach
 3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 
 
Plaketa primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Ing. Ivan Bennighaus – športový riaditeľ basketbalistiek GOOD ANGELS
 2. Mgr. Miriam Brandisová - klaviristka
 3. Dr. Axel Hartmann – veľvyslanec SRN v SR
 4. Ing. Štefan Korpa – organizátor šport. podujatí (vzpieranie a silové športy)
 5. PhDr. Lýdia Urbančíková – hud. kritička, operná dramaturgička, redaktorka
 
Kolektívy
 
 1. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach -
 2. Oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach -
 3. Občianske združenie Usmej sa na mňa - Erika Bočeková, predsedníčka OZ
 4. Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice -
 5. Parazitologický ústav SAV
 6. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sekcia riadenia a realizácie prevádzky Košice, Správa riadenia a realizácie prevádzky Košice
 
––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe
 

Prílohy