Ceny mesta Košice boli slávnostne odovzdané

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a pompézny sprievod rytierov mestom spojený so vztyčovaním mestskej vlajky predchádzali utorkovej slávnostnej udalosti osláv Dňa mesta Košice – odovzdávaniu Cien mesta Košice. Z rúk primátora mesta Košice Richarda Rašiho si ich prevzali jednotlivci i kolektívy.

Dovoľte mi, aby som vám všetkým za seba a za všetkých obyvateľov zo srdca poďakoval. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že ukazujete ľuďom okolo seba, ako žiť. Obetavo, čestne, zanietene, s cieľom nežiť len pre seba," povedal v príhovore primátor Richard Raši.

Cenu mesta si odnieslo v utorok sedem jednotlivcov a dva kolektívy. Ceremoniál zahŕňal aj udeľovanie Ceny primátora, ktorú si prevzalo 8 jednotlivcov a 3 kolektívy. Napokon udelil primátor mesta Košice aj Plaketu primátora pre 5 jednotlivcov a 6 kolektívov. Ocenení sú mladí i skôr narodení, lekári, pedagógovia, vedeckí pracovníci, športovci, umelci, školy, či detský domov.

ZOZNAM OCENENÝCH:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

MUDr. Michalovi Becovi

za dlhoročný aktívny podiel na propagácii kultúrneho, výtvarného a najmä literárneho života mesta.

(Doktor Michal Beca pôsobí 25 rokov ako primár Fyziatricko rehabilitačného oddelenia terajšej Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach. V roku 1988 sa stal jedným z najmladších primárov v histórii Vojenskej nemocnice v Košiciach, kde dosiahol vojenskú hodnosť plukovníka Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V nemocnici vybudoval nové, technicky i personálne kvalitné rehabilitačné oddelenie, ktoré si v Košiciach rýchlo získalo vysokú reputáciu.  Ocenený sa popri svojej lekárskej profesii už 15 rokov úspešne venuje aj literárnej tvorbe. Vydal nielen viacero básnických zbierok, ale aj prozaické diela, tematicky venované najmä lekárskemu prostrediu. Nezabúda však ani na deti. Jeho rozprávková kniha Čarovné slová získala uznanie literárnej kritiky, a to nielen za texty, ale aj za krásne ilustrácie Jozefa Haščáka, s ktorým spolupracoval.
Knihy MUDr. Michala Becu svojim posolstvom patriotizmu a lásky v kozmopolitných Košiciach obohacujú takmer dvadsať košických knižníc, do ktorých autor chodí na besedy rovnako rád ako do košických základných a stredných škôl. Ocenený je nositeľom Ceny primátora mesta Košice z roku 2002.)

––––– ÷ ––––


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

prof. MUDr. Márii Frankovičovej, PhD.

za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie na Slovensku i v zahraničí a za excelentný prínos v rozvoji chirurgickej školy.

(Profesorka Mária Frankovičová je prvou profesorkou chirurgie v dejinách slovenskej medicíny. V súčasnosti je prednostkou Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ Lekárskej fakulty a VÚSCH, a. s. v Košiciach. Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vyučuje slovenských i zahraničných poslucháčov medicíny a vychováva cievnych chirurgov - špecialistov. Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. pracovala na renomovaných zahraničných pracoviskách a významne sa u nás zaslúžila o rozvoj chirurgie, cievnej chirurgie, mikrochirurgie (replantácie končatín a ich častí) a transplantačnej chirurgie. S tímom spolupracovníkov zaviedla niektoré operácie so slovenskou prioritou. Pôsobila ako krajská odborníčka pre cievnu chirurgiu v košickom kraji a v rokoch 2007 - 2009 bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre cievnu chirurgiu.
Je členkou Európskej spoločnosti cievnych chirurgov a svetovej spoločnosti chirurgov SIC, kde 14 rokov zastupovala SR ako národný delegát Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Na MZ SR akreditovala študijný program ,,cievna chirurgia". V súčasnosti je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. V roku 2011 bola laureátkou prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo za rozvoj v oblasti medicíny v Slovenskej republike. V roku 2011 bola ocenená i Slovenskou angiologickou spoločnosťou za spoluprácu a rozvoj v oblasti starostlivosti o cievneho pacienta na Slovensku.)

––––– ÷ ––––


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

Ing. Ferencovi Magyarovi, PhD., in memoriam

za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity.

(Inžinier Ferenc Magyar bol študentom Premonštrátskeho gymnázia. Spolu so svojimi mladými rovesníkmi musel narukovať v roku 1944 na vojnu. Do rodných Košíc sa vrátil po roku strávenom v zajateckom tábore. Po ukončení štúdia na Vysokej škole technickej v Košiciach v roku 1953 nastúpil pracovať na katedru elektrotechniky Strojníckej fakulty ako asistent.  Neskôr začal pracovať v Rudnom projekte ako samostatný projektant a v Hutnom projekte ako vedúci energetického oddelenia. Práca vo vedeckom laboratóriu mu však chýbala a preto sa vrátil na Vysokú školu technickú, kde pracoval od roku 1965 ako vedecko-výskumný inžinier až do svojho odchodu do dôchodku. Pre svoj svetonázor a aktívny kresťanský život mu vtedajšie stranícke štruktúry styk so študentmi úplne zakázali. Počas tohto obdobia sa aktívne podieľal na desiatkach vedecko-výskumných úlohách a aj v spolupráci so zahraničnými partnermi. Pre svoje ľudské hodnoty a aktívny verejno-spoločenský život sa po nežnej revolúcii stal poslancom Federálneho zhromaždenia, kde pôsobil až do roku 1992. Počas roka 1995 pôsobil ako výkonný predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti na Slovensku. V skautingu pôsobil od detstva, bol veliteľom oddielu v Košiciach a pričinil sa o znovu organizovanie oddielu. Jeho život sa niesol v znamení princípov skautského zákona - čestnosť, spoľahlivosť, pomoc blížnemu, čistota v myšlienkach, slovách a skutkoch.)

––––– ÷ ––––


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
u d e l i l o
CENU MESTA KOŠICE

RNDr. Jozefovi Ondášovi, CSc., MBA

za rozvoj informačných technológií, výrazný prínos v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a za významnú prácu v sociálnej oblasti v meste Košice.

(Doktor Jozef Ondáš po skončení štúdia na UPJŠ v Košiciach začal pracovať na univerzite ako učiteľ matematiky. Po roku sa zamestnal vo VSŽ Košice ako systémový programátor. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách a súčasne pôsobí ako interný a externý poradca Ministerstva financií, člen riadiaceho výboru pre reformu systému riadenia verejných financií a člen riadiaceho výboru pre projekt systému Štátnej pokladnice. V roku 2006 stál RNDr. Ondáš pri zrode firmy T–Systems Slovakia ako jej generálny riaditeľ. V priebehu piatich rokov z firmy vybudoval jedného z najväčších zamestnávateľov v Košiciach, kde na konci roka 2012 pracovalo viac ako dvetisíc šesťsto ľudí. Z pohľadu počtu zamestnancov vybudoval najrýchlejšie rastúcu firmu v Košiciach, čím pomohol rozvoju mesta. V súčasnosti s firmou naďalej spolupracuje ako externý poradca a člen dozornej rady.  Za svoje pracovné aktivity bol v roku 2007 ocenený ako IT osobnosť roka, v roku 2010 Osobnosť roka HR Gold a manager roka (Trend). Ocenený sa aktívne venuje sociálnej a charitatívnej oblasti. Od roku 1992 pôsobí ako blízky spolupracovník v organizácii Úsmev ako Dar, je zakladateľom Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej. V roku 1996 založil charitatívnu nadáciu nazvanú DEDO a pôsobí v nej ako predseda Správnej rady.  Príkladom toho všetkého je úspešné založenie a prevádzka unikátneho centra DORKA na Hemerkovej ulici v Košiciach, ktoré pod jednou strechou poskytuje odbornú pomoc a bývanie deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii.)