Prejsť na obsah

CVČ Orgovánová 5, Košice

Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

 www.cvckosice.sk, 055/6411411


PLÁN ČINNOSTI CVČ
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
1.7.-31.8.2018Prázdninové planetárium - programy a pozorovania pre širokú verejnosť

Štvrtok 26.7. od 20.do 24. h.: „MARS – ČERVENÁ PLANÉTA" – program a prednáška o Marse, filmy a videá, hviezdy v planetáriu, pozorovanie planéty Mars.

Piatok 27.7. od 20.do 24. h.: „MARS A ZATMENIE MESIACA" – pozorovanie úplného zatmenia Mesiaca a Marsu v perihéliovej opozícii, filmy o Marse a zatmeniach.

Pondelok 30.7. od 20.do 24. h.: „MARS – ČERVENÁ PLANÉTA" – program a prednáška o Marse, filmy a videá, hviezdy v planetáriu, pozorovanie planéty Mars.

Utorok 31.7. o 17. h.: „SLNEČNÁ SÚSTAVA PRE DETI" – program v planetáriu o 18. h.: „ROZPRÁVKY O SÚHVEZDIACH" – program v planetáriu, o 19. h.: „VEČERNÉ PLANÉTY" – program a prednáška o planétach, filmy a videá, hviezdy v planetáriu, pozorovanie planét.

Streda 1.8. o 17. h.: „VLASATICA" – program v planetáriu, o 18. h.: „PADAJÚCE HVIEZDY" – prednáška o meteoroch, o 19. h.: „VEČERNÉ PLANÉTY" – program a prednáška o planétach, filmy a videá, hviezdy v planetáriu, pozorovanie planét.

Štvrtok 16.8. o 15. h.: „HRDINOVIA NA OBLOHE" - program v planetáriu, o 16.30 h.: „O 12 MESIAČIKOCH" – program v planetáriu, od 18.do 21. h.: „MARS – ČERVENÁ PLANÉTA" – program a prednáška o Marse, filmy a videá, hviezdy v planetáriu, pozorovanie planéty Mars.

Utorok 28.8. o 16. h.: „SLNEČNÝ KOLOTOČ" – program v planetáriu, o 17. h.: „ROZPRÁVKY O SÚHVEZDIACH" – program v planetáriu od 18.do 21. h.: „ZAUJÍMAVOSTI O MESIACOCH" – prednáška, filmy, hviezdy v planetáriu a pozorovanie Mesiaca a planét.


Plán  Prímestské letné tábory 2018  nájdete v prílohe.

Košice, 4.6.2018
PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

Prílohy