Prejsť na obsah

Ďalšia stratená osoba

Dňa 23. 08. 2019 v poobedňajších hodinách bola hliadka pohotovostnej ochrannej jednotky Mestskej polície Košice (MsP) vyslaná pracovníkom operačného strediska Mestskej polície na základe telefonického oznámenia na ulicu Timonovu. Podľa oznámenia sa na uvedenej ulici mala pohybovať staršia osoba, ktorá pôsobila dezorientovane.


Po príchode na miesto hliadka zistila dezorientovanú staršiu osobu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie pracovníkmi jedného z domova pre seniorov v Košiciach, z ktorého sa vzdialila a viac sa nevrátila pravdepodobne pre vážne zdravotné problémy, ktorými trpí.  


Hliadka MsP následne osobu previezla a odovzdala pracovníkom tohto domova.