Delegácia z Mongolska využije poznatky o fungovaní slovenských samospráv vo svojej krajine

V rámci vzájomnej medzinárodnej spolupráce navštívila Slovensko delegácia predstaviteľov samosprávy mongolských ajmakov, ktoré sú obdobou našich krajských a mestských samosprávnych celkov. Cieľom ich cesty bolo oboznámiť sa so systémom riadenia samosprávy u nás a hľadanie možností jeho využitia v Mongolsku. Pri tejto príležitosti sa včera stretli  s viceprimátorom mesta Košice Marcelom Gibódom.

Delegáciu tvorili vedúci úradov 9 miestnych zastupiteľstiev v Mongolsku, zamestnanci z pracovnej skupiny parlamentu a sekretariátu vlády Mongolska. Hlavnými témami rozhovoru bola problematika daní, rozvojové projekty a systém schvaľovania a prideľovania financií na takéto projekty. Účastníci dostali príležitosť oboznámiť sa  s funkciou miestnej samosprávy, či procesom plánovania politiky miestneho rozvoja. Na základe poznatkov zo študijnej návštevy vypracujú vlastné akčné plány a  návrh týkajúci sa zlepšenia právneho rámca miestnej samosprávy, ktorý bude predložený príslušnému stálemu výboru štátnej štruktúry a príslušným pracovným skupinám parlamentu Mongolska.