Prejsť na obsah

Dni mesta Košice vyvrcholili slávnostným ceremoniálom

Dobovým ceremoniálom pred historickou radnicou vyvrcholili v stredu 7. mája týždňové oslavy Dňa mesta Košice. Jeho obyvatelia si nimi už štrnástykrát pripomenuli udelenie erbovej listiny uhorským panovníkom Ľudovítom Veľkým 7. mája 1369 ako prvému právnickému subjektu v Európe.
Pri tejto príležitosti si desať jednotlivcov a tri kolektívy prevzali Cenu mesta Košice, ktorú im za prínos v rozvoji mesta a propagácii udelilo Mestské zastupiteľstvo (MZ). Medzi ocenenými sú košické osobnosti z rôznych oblastí spoločenského a verejného života - vedy, školstva, kultúry, duchovnej služby, výroby i športu.
Primátor František Knapík poďakoval oceneným za ich príkladný prístup k práci, životu a k mestu a vyjadril želanie, aby ich výsledky inšpirovali k podobným výkonom generáciu mladých Košičanov.
Za týždeň osláv sa v meste uskutočnilo približne 65 hlavných a sprievodných podujatí. Oslavy spojila samospráva s prípravami kandidatúry Košíc na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Na stredu večer pripravili organizátori v košickej Steel aréne koncert talianskeho tenoristu Andreu Bocelliho pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Bodkou za oslavami bol štvrtkový trh tradičných remesiel, zábavné podujatie Pohoda na jazere a večerné interaktívne písanie poézie Verse versus verse.

Zoznam udelených ocenení pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice 7. mája 2008

CENA MESTA
Jednotlivci:
1. Ing. Jozef Bomba
2. PhDr. Klaudia Buganová
3. PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
4. Andrej Halász
5. prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc.
6. Ing. Ján Peržel
7. Tomáš Plaszky
8. Mons. Ing. Andrej Šinaľ, in memoriam
9. Anton Švajlen
10. František Višnický

Kolektívy
1. Kolektív Združenej tkanivovej banky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
a Lekárskej fakulty UPJŠ

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
3. Kolektív pracovníkov charitného domu Sv. Alžbety

CENA PRIMÁTORA MESTA
Jednotlivci:

1. Ing. arch. Alexander Bél
2. RNDr. Alena Bobáková
3. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
4. Ondrej Horňák
5. Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
6. PhDr. Eva Litavská
7. Mgr. Zoltán Pásztor
8. doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
9. JUDr. Vincent Samuely
10. Ladislav Šidelský
11. Ing. Julian Tomaštík


Kolektívy:

  1. kolektív Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice
  2. Ortopedické oddelenie v Nemocnici Košice-Šaca a.s.
  3. Výskumný tím U.S.Steel Košice, s.r.o. pod vedením Ing. Jozefa Bilého


Plaketa primátora mesta Košice

  1. Mária Auerová – Griešová
  2. Ing. Jozef Drábik
  3. Dana Velďáková
  4. Jana Velďáková