Do Košíc dnes dorazilo 4000 ochranných rúšok, na výrobu ďalších chýba materiál

Aj prvý deň nového pracovného týždňa sa uskutočnilo stretnutie Krízového štábu mesta Košice k opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu. Zazneli na ňom aj informácie o splnení opatrení z predchádzajúcich dní a vydanie usmernení a pokynov ku ďalšej činnosti.

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) sa v jeho úvode poďakoval všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa aj v tomto neľahkom období každodenne a aj nad rámec svojej práce starajú o zdravie obyvateľov mesta. Zároveň dal pokyn všetkým zamestnancom mesta o povinnosti používať ochranné rúško počas svojej pracovnej činnosti. Rovnaký pokyn vydal aj pre všetkých dodávateľov tovarov a služieb pre mesto Košice.

Mesto rozdelilo rúška aj viacerým charitatívnym organizáciám

Na magistrát mesta Košice dnes dorazila zásielka 4 000 jednorazových ochranných rúšok. Tie už boli, resp. ešte budú aj distribuované najmä pre mestské časti a zamestnancov mesta, resp. mestských podnikov a Mestskú políciu, ktorí kvôli plneniu naliehavých pracovných úloh nemôžu pracovať z domu. Z rúšok sa potešili aj v Úsmeve ako dar, Arcidiecéznej charite a Oáze – zariadení pre ľudí bez domova v Bernátovciach. Niekoľko desiatok rúšok rozdali zamestnanci magistrátu aj obyvateľov mesta v jednom z košických obchodných centier.

Krízový štáb sa zaoberal aj informáciami o tom ako zabezpečiť na ďalšie dni dostatok rúšok pre Košičanov. Vedenie mesta v tejto súvislosti rokovalo s viacerými firmami v meste, komunitnými centrami, či chránenými dielňami, ktoré prejavili záujem podieľať sa na ich dodávkach. Mesto by v takom prípade uhradilo výrobcom náklady.

Spoločnosť Faurécia by napr. vedela zabezpečiť výrobu až 20 000 rúšok denne, problém je, že nemajú na to dostatok materiálu. Podobné ponuky dali mestu aj ďalšie spoločnosti, no aj tie zápasia s nedostatkom materiálu na to, aby ich mohli ušiť.

Na financovanie nákladov mimoriadnych opatrení by malo ísť 100 000 eur 

V pondelok sa hovorilo aj o zatvorení 206 detských ihrísk, ktoré Správa mestskej zelene označili páskami. V utorok k nim majú pribudnúť aj tabuľky, kde budú uvedené dôvody, pre ktoré muselo mesto pristúpiť k tomuto kroku. Debatovalo sa aj o zabezpečení rozpočtového opatrenia vo výške 100 000 Eur na realizáciu financovania nákladov spojených so súčasnou mimoriadnou situáciou v meste Košice.

Na krízovom štábe odznela aj informácia o zabezpečení pitnej vody pre obyvateľov sídliska Lunik IX a nelegálnych osád v meste. Bol vydaný pokyn, aby na tomto sídlisku tiekla v týchto dňoch voda po dobu 24 hodín denne. Vybrané nelegálne osady by mali byť zásobované cisternami raz denne v určenom obmedzenom čase. Mesto zároveň hľadá aj spôsoby na zabezpečenie pitnej vody aj pre ďalších obyvateľov, ktoré ju nemajú. 

Mestská polícia dostala pokyn v spolupráci s BPMK vykonať kontrolu používania ochranných rúšok a hygienických prostriedkov v oboch mestských poliklinikách. Na rovnakom mieste sú už umiestnené oznamy o zákaze vstupu do priestorov polikliník bez ochranných rúšok.

V rámci ďalších bodov ešte krízový štáb riešil zabezpečenie donášky liekov a potravín pre ľudí, ktorí si to najmä zo zdravotných dôvodov nedokážu sami zabezpečiť. Diskutovalo sa aj o zabezpečení sociálnych pohrebov, kapacitných možnostiach vývarovní na území mesta pre dodávky obedov, či znovuobnovení prijímania klientov do sociálnych zariadení pod podmienkou zabezpečenia potvrdenia o tom, že nemajú infekčné ochorenie.

Na Luniku IX sa posilnila preventívna činnosť 

Na Luniku IX od utorka budú pracovať aj štyria ľudia zo sídliska, ktorí zabezpečia informačnú a zdravotnú prevenciu obyvateľov MČ Košice – Luník IX pre koronavírusom. Zároveň im už boli vydané aj štyri kusy špeciálneho oblečenia. Pre zlepšenie povedomia tamojších obyvateľov sa v miestnom rozhlase začne od utorka vysielať v čase od 9.00 – 15.00 hod. v pravidelných intervaloch aj zvuková nahrávka so základnými informáciami o koronavíruse, možnostiach prevencie, odporúčaniach a opatreniach, ktoré mesto v tejto súvislosti vydalo.