Prejsť na obsah

Domom umenia znel v pondelok Aplauz pre ZUŠ Jantárová

Desať rokov po tom, čo vtedajšia rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia vydala Všeobecný školský poriadok, v rámci ktorého sa mala na školách vyučovať aj hudba, vznikla v Košiciach v roku 1784 hudobná trieda a neskôr aj škola. Jej prvým riaditeľom bol Mathias Lechký.

Tento míľnik stál nielen za vznikom vyučovania hudby a neskôr ďalších umeleckých predmetov v našom meste. V súčasnosti sa talentovaní umelci vo veku od 5 do 25 rokov vzdelávajú v hudobnom, literárno – dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore na Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Jantárová 6, ktorá je ako samostatný právny subjekt zriadená mestom Košice.

Bonbónikom večera bolo vystúpenie 60-členného symfonického orchestra

Súčasní a bývalí pedagógovia a žiaci školy si v pondelok večer vo vypredanom Dome umenia pripomenuli 240. výročie umeleckého školstva v Košiciach slávnostným galakoncertom pod názvom Aplauz pre ZUŠ. Jej riaditeľ Ján Samsely vyjadril potešenie nad tým, že svoje okrúhle výročie mohli osláviť takýmto vydareným večerom, v ktorom skĺbili skĺbili slávnu minulosť a súčasnosť ich školy. V celkovom 14 vystúpeniach vystúpili desiatky súčasných žiakov, ale aj bývalých absolventov. Bonbónikom bolo záverečné číslo, počas ktorého vystúpil 60-členný symfonický orchester zložený z bývalých žiakov, pedagógov a rodičov, ktorí sa profesionálne venujú hudbe v Košiciach.

„Nemáme to presne spočítané, no za tie roky sa u nás vystriedali desiatky tisíc žiakov. Vychovali sme viacero umeleckých osobností, ktorí svoj talent mohli prezentovať nielen v Košiciach, ale aj za našimi hranicami. V súčasnosti máme 1200 žiakov. Všetci nám robia radosť a ich počet sa neustále zvyšuje. Nielen na Jantárovej, ale aj v ďalších našich pobočkách po celom meste sa im venuje 70 skvelých pedagógov. Sme najstaršou a zároveň jednou z najväčších základných umeleckých škôl na Slovensku. Veľmi si vážime podporu a pomoc vedenia mesta, ktoré prišlo aj na dnešný koncert. Verím, že nás čakajú aj ďalšie úspešné roky. Želám si, aby umenie nielen u nás, ale aj v celých Košiciach aj naďalej prekvitalo,“ skonštatoval.

Absolventi sa uplatnili v klasickej hudbe aj v pop music

Medzi najznámejších absolventov ZUŠ-ky patrili Stanislav Samborský, Edita (Dita) Marenčinová, Ján Bohdan, Anna Ličková, Ondrej Lenárd, Edita Marenčinová, Alexander Cattarino, Václav Adamíra, Peter Toperczer, Lýdia Urbančíková, Juraj Hidvéghy, ale aj členovia hudobných skupín Nocadeň a No Name. Niekoľko rokov v nej strávil aj košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý hral na saxofón. Aj on ako hosť galakoncertu koncertu ocenil talent a umenie svojich nasledovníkov.

„Som nesmierne hrdý na našu ZUŠ Jantárová a na všetko to úsilie, ktoré venujú výchove mladých talentov. Šíria dobré meno nášho mesta a ich úspech je dôkazom o kvalite vzdelávania. Ďakujem riaditeľovi Jánovi Samselymu a všetkým pedagógom za obrovské profesionálne a ľudské kvality, za to, že medzi Košičanmi rozširujú lásku k umeniu,“ skonštatoval primátor, v ktorého rodine pokračuje teraz v hudobnej rodinnej tradícii jeho syn, ktorý hrá na husliach. 

Ako doplnila viceprimátorka Lucia Gurbáľová, umenie je jazykom, ktorým hovoríme, aj keď slová nestačia.

„Na umeleckých školách sa vždy stretávali kreatívni ľudia a formovali mnohí umelci. Aj ja ako absolventka ďalšej košickej ZUŠ som vďaka pedagógom som dokázala lepšie pochopiť umenie. Vždy sa to u mňa spájalo so zmysluplným trávením voľného času, disciplínou, či k vnímavejšiemu a citlivejšiemu prístup k svetu okolo nás. Prajem jubilujúcej ZUŠ Jantárova mnoho úspešných dekád a množstvo úspešných absolventov, na ktorých môžeme byť všetci hrdí.“