Prejsť na obsah

Dopravné obmedzenia skončili, časť Popradskej ulice smerom k Amfiteátru je opäť otvorená

Vodičom jazdiacim zo sídliska KVP cez Popradskú ulicu v smere k Amfiteátru sa po takmer troch mesiacoch skrátila cesta. Namiesto čakania na odbočenie na semaforoch na Ipeľskej ulici budú môcť opätovne využiť skratku po Popradskej ulici. Tá bola od 24. septembra 2020 neprejazdná z dôvodu prác pri výstavbe cyklochodníka, ktorý v dvoch etapách prepojí košické mestské časti Západ a Sídlisko KVP po trase Trieda SNP – Popradská – Trieda Košického vládneho programu.

Práce na cyklochodníku pozastavili nevhodné poveternostné podmienky

Úvodná etapa výstavby cyklochodníka sa v závere uplynulého týždňa musela prerušiť kvôli nevhodným poveternostným podmienkam. Dopravné značenie bolo uvedené do pôvodného stavu. To znamená, že sa zrušilo dočasné zjednosmernenie Popradskej ulice v 550-metrovom úseku od križovatky tejto ulice s Ipeľskou až po križovatku s Triedou SNP a je tam možné jazdiť už v oboch smeroch.

Chodník pre peších po ľavej strane Popradskej ulice (v smere od Amfiteátra) je priechodný po celej dĺžke rekonštruovaného úseku. Práce na cyklochodníku sú hotové zhruba na 80 percent. Zatiaľ neukončený je stredný úsek, ktorý bude v nasledujúcich týždňoch uzatvorený. Jeho dokončenie vrátane prác súvisiacich s úpravou okolia stavby, ktoré si vyžadujú priaznivé poveternostné podmienky, budú zrealizované v priebehu marca 2021. Tieto dokončovacie práce sa už zaobídu bez dopravných obmedzení. Následne sa pristúpi ku kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.