Prejsť na obsah

Drogy v bývalej škole

Príslušníci st. MsP Košice Západ v piatok dňa 07.09.2019 o 19:35 hod. pri preventívno-bezpečnostnej akcii na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov v priestorov bývalého športového gymnázia na Popradskej ul. zistila skupinku piatich mladistvých osôb vo veku od 15 do 17 rokov, ktorí mali pri sebe tašku s bongom -  špeciálny druh fajky určený predovšetkým na fajčenie marihuany.

Pri ohliadke miesta boli nájdené ďalšie dôkazy – rastlinný materiál pravdepodobne marihuana, čo potvrdí až expertíza. Následne boli osoby zadržané a na miesto privolaná hliadka OOPZ, ktorá prevzala následnú realizáciu prípadu pre podozrenie z trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 až 173 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.