Prejsť na obsah

EAST či NEÍSŤ – fotografická výstava

Vernisážou o 17.00 hod. sa dnes otvorí v Archeologickom múzeu na Hlavnej ulici fotografická výstava EAST či NEÍSŤ. Fotografie vznikli a stále vznikajú v rámci projektu „Vydávanie pracovných novín pre Rómov" 2005-2008 a to počas obdobia rokov 2006-2007 v mestách Trebišov a Rožňava a v ich blízkom okolí. Cieľom prezentácie fotografií je zvýšenie povedomia o implementácii projektu na východe Slovenska.

Projekt EAST či NEÍSŤ má za cieľ fotograficky zachytiť rôzne aktivity organizácie, prácu s ľuďmi v teréne, rôzne typy ľudí, vzťah medzi trénerom a účastníkom kurzu, zachytenie ľudí počas a po absolvovaní tréningu, implementácia ich tréningových znalostí do praxe v ich vlastnom prostredí. Približuje obraz účastníkov vzdelávacieho projektu organizácie ORBIS Institute. Štýl fotografií sa pohybuje na hranici reportážnej, dokumentárnej a portrétnej fotografie. Fotografie budú kombinované s básňami od neznámej rómskej autorky – účastníčky kurzu.

Výstava v Archeologickom komplexe potrvá do 19. júla 2007 a sprístupnená bude denne okrem pondelka od 10.00 hod. do 18.00 hod.