Eurovia začne prvého apríla modernizovať ďalšie dve zastávky MHD - Stará nemocnica a Zupkova

V pondelok (1.04.2019) od 9.00 hod. bude spoločnosť EUROVIA SK pokračovať v realizácii projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“, rekonštrukciou ďalších dvoch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).  

Pôjde o zastávku „Stará nemocnica“ (smer centrum mesta) na Rastislavovej ulici v mestskej časti Košice – Juh, a zastávku „Zupkova“ (smer Hypermarket Tesco) na Triede arm. gen. Svobodu v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

Pre cestujúcu verejnosť bude za zastávku „Stará nemocnica“ zriadená z dôvodu komplikovanej dopravnej situácie v danej lokalite náhradná dočasná autobusová zastávka na dvoch miestach. 

Zastávka č.1: pre autobusové spojenia idúce zo zastávky „Železníky“ (linky č. 15, 16, 54) bude   vytvorená pred Základnou školou Gemerská 2.

Zastávka č.2: pre autobusové spojenie idúce z Južnej triedy (linka č. 12) bude vytvorená na spevnenej ploche približne 60m pred svetelnou križovatkou Rastislavova –    Gemerská. 

Pre cestujúcu verejnosť bude za zastávku „Zupkova“ zriadená náhradná dočasná autobusová zastávka, ktorá bude situovaná za existujúcou zastávkou v smere jazdy motorových vozidiel približne 120 metrov v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy (štrkový podklad), zvislým dopravným značením a označníkom. 

V mieste existujúcej zastávky „Zupkova“ ostáva naďalej priechodný podchod pre cestujúcich, ktorí sa potrebujú presunúť na autobusovú zastávku v opačnom smere.   

Stavebné práce na oboch zastávkach zahŕňajú úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií (autobusové niky), bezbariérový prístup a vybavenie zastávok označníkmi s LED informačnými tabuľami. Ukončenie prác sa predpokladá začiatkom júna 2019. 

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.  

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Zároveň všade tam kde bude treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Všetkým cestujúcim sa vopred ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD. 

Zoznam všetkých 29 modernizovaných zastávok:

Staničné námestie: 5 nástupíšť; Námestie osloboditeľov: 3 nástupištia, obojsmerne, riešené budú len informačné tabule; SOŠ automobilová: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Krajský súd len informačná tabuľa; Námestie Maratónu mieru: 1 nástupište, smer Mojzesova ulica; Dom umenia: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Stará nemocnica len informačná tabuľa; Krajský súd: 1 nástupište, smer Moldavská ulica; OD Mier: 2 nástupištia, obojsmerne; Amfiteáter: 2 nástupištia, obojsmerne; Stará nemocnica: 1 nástupište, smer Dom umenia; Nová nemocnica: 2 nástupištia, obojsmerne; Spoločenský pavilón: 1 nástupište, smer SOŠ Dopravná len informačná tabuľa; Zupkova - Dargovských hrdinov: 1 nástupište, smer Hlinková ulica; KVP - Miestny úrad: 1 nástupište, smer Moskovská trieda; Hlavná pošta: 2 nástupištia , obojsmerne, len informačná tabuľa; Magistrát mesta Košice: 2 nástupištia, obojsmerne; Železníky: 1 nástupište, smer Rastislavova ulica.