EYOF 2021: Košice vysielajú k premiérovi Pellegrinimu delegáciu

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zaslal dnes list premiérovi vlády Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho opätovne požiadal o termín spoločného rokovania vo veci finančnej podpory pre Európsky olympijský festival mládeže - (EYOF) Košice 2021. Hoci podujatie patrí medzi priority Vlády SR a je uvedené aj v jej Programovom vyhlásení, vláda doposiaľ odmietala poskytnúť Košiciam financie na vybudovanie alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry potrebnej nielen pre toto podujatie, ale najmä rozvoj športu v Košiciach a celom regióne. 

Primátor poslal listy aj prezidentovi Európskeho olympijského výboru (EOC) Janezovi Kocijancicovi, prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonovi Siekelovi, a generálnemu sekretárovi SOŠV Jozefovi Libovi, kde ich informoval o aktuálnom dianí ohľadom organizácie EYOF 2021 v Košiciach. 

Mesto Košice chce, podľa slov primátora, aby sa EYOF uskutočnilo s plnou vážnosťou a preto verí, že vláda prehodnotí svoj doposiaľ odmietaný vzťah k finančnej podpore zlepšenia športovej infraštruktúry v meste. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uvedomujúc si svoju zodpovednosť za udržateľnosť financií mesta ako aj za rozvoj športovej infraštruktúry prijalo na svojom piatkovom zasadnutí uznesenie, ktorým vyzvala Vládu SR na opätovné rokovanie. 

„Cieľom delegácie mesta Košice je dosiahnuť prehodnotenie finančného príspevku a podpory zo strany vlády SR pre mesto Košice na uvedené podujatie v celkovej výške 22 miliónov eur, v členení 10 miliónov Eur na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice, a 12 miliónov Eur na krytie organizačných výdajov podujatia EYOF Košice 2021,“ deklaruje zámer mesta primátor Polaček. 

Ten, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, prizval do vyjednávacieho tímu svoju námestníčku Luciu Gurbáľovú, a predsedu komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca. V liste premiérovi uviedol, že vyjednávací tím podporí aj bývalý viceprimátor Ján Jakubov, čím by na rokovaní boli zastúpení poslanci zo všetkých politických zoskupení mestského zastupiteľstva.

„Cieľom nás všetkých je, aby výstavba športovej infraštruktúry pre EYOF nezaťažila rozpočet mesta Košice. Chceme, aby sa EYOF 2021 mohol uskutočniť v dôstojných podmienkach a zároveň vďaka finančnej podpore vlády vyrástli viaceré nové športoviská, resp. sa mohlo pristúpiť k ich rekonštrukcii,“ vyhlásil primátor.  

Ak premiér bude súhlasiť, primátor o účasť na spoločnom stretnutí už požiadal aj prezidenta SOVŠ Antona Siekela a generálneho sekretára SOVŠ Jozefa Libu.

„Vzhľadom na to, že termíny potrebné pre začiatok realizácie stavieb športovísk pre organizáciu takéhoto podujatia sú pod časovým a organizačným tlakom aj zo strany SOVŠ a EOC, rád by som Vás požiadal o čo najskorší termín rokovania. V mene poslancov by som Vás chcel požiadať o rokovanie a následné vyjadrenie oficiálneho postoja vlády SR, podľa možnosti v do 18. marca 2019. Verím, že obmedzený čas, ktorý ešte máme na prípravu tohto medzinárodného podujatia využijeme aj s pomocou vlády SR efektívne a spoločnými silami ho dokážeme finančne a organizačne zabezpečiť na medzinárodnej úrovni a bude tak dôstojnou prezentáciou celého Slovenska,“ uviedol v liste premiérovi primátor.