FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012

Pri príležitosti osláv sv. Alžbety, patrónky Dómu a Košíc, organizuje mesto Košice už 23. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Hudbu, slovo, vokálne a výtvarné majstrovstvo v duchu ekumenizmu si Košičania aj návštevníci budú môcť vychutnať od 11. do 25. novembra v sakrálnych priestoroch, či v nákupno-zábavnom centre Aupark. Do programu najstaršieho festivalu Košíc sa tento rok zapojili aj Štátna filharmónia Košice, Východoslovenské múzeum Košice, Teologická fakulta Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, či väčšie i menšie hudobné telesá všetkých členov Ekumenického spoločenstva na území mesta.

Festival otvorí oratórium „Mesiáš"- najvýznamnejšie a najpopulárnejšie dielo G. F. Händla, v podaní Zboru sv. Cecílie v spolupráci so súborom starej hudby Musica Florea Praha a dirigentom Marekom Štrynclom. V priebehu dvoch týždňov budú pre verejnosť otvorené dve pozoruhodné výstavy – „Zmierenie" - pražského výtvarníka Václava Lamra a výstava pod názvom „Krakowskie szopki – Rozprávkové betlehemy z Krakova". Súčasťou programu budú koncerty Jany Lewitovej a komorného súboru Ad Libitum z Budapešti, Spevy z Taizé, dielo „Korunovačná" od W. A. Mozarta v podaní Košického speváckeho zboru učiteľov a Štátnej filharmónie Košice. Festival uzavrie hudobno–slovné pásmo „Otče náš" v podaní Jany Kocianovej, Jána Sucháňa a Art Music Orchestra.

Programový bulletin festivalu   /pdf  5,4 MB /

Ďalšie informácie k programe festivalu sú umietstnené v prílohe


/Zdroj: Referát kultúry, marketingu a styku so zahraničím/


Prílohy