Prejsť na obsah

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014

Mesiac november v Košiciach je už neodmysliteľne spojený s Festivalom sakrálneho umenia a ním i s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály. V priebehu dvoch týždňov aj v tomto roku ponúkne bohatú prehliadku hudby, slova, vokálneho a výtvarného umenia. Podujatia sú svojou pestrosťou pripravené pre všetkých ľudí rôznych generácii, vyznaní, či názorov.

Jubilejný 25. ročník otvorí svoje brány 9. novembra koncertom Aleluja, na ktorom sa predstavia mladí interpreti. Zaujímavosti o Interiéri Dómu sv. Alžbety v období baroka sa budú môcť návštevníci dozvedieť na prednáške prof. Zubka, ktorej súčasťou bude výstava liturgických predmetov a pre verejnosť bude otvorená počas celého trvania festivalu. Do programu sú zaradené aj koncerty súboru Alea so známym slovenským spevákom Martinom Babjakom a poľskej skupiny New Life´m, ktorá k nám zavíta z partnerského mesta Rzeszow. Svojich priaznivcov poteší Completorium cassoviense s koncertnou polhodinkou vokálneho súboru Gregoriana, či Spevy z Taizé. Aj v tomto roku je pripravený Koncert detských a mládežníckych speváckych zborov, ktoré interpretujú sakrálnu hudbu a veľmi očakávaný je koncert Štátnej filharmónie Košice, na ktorom zaznie Dvořákovo Te Deum pre sopran, bas, zbor a orchester, za účasti dvoch vynikajúcich speváckych zborov - Collegium Technicum a Speváckeho zboru Masarykovej univerzity v Brne.

Rok 2014 je jubilejným i pre Ekumenické spoločenstvo cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice. To slávi 20 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti Mesto Košice pripravilo videofilm dokumentujúci činnosť jeho členov. V premiére ho budú diváci vidieť na Ekumenickom koncerte, kde v závere prvýkrát zaznie spoločná skladba, do ktorej sa zapojili takmer všetky spevácke zbory členov košickej ekumeny. Podujatím Trio v átriu sa mládežnícke hudobné zoskupenia Aquinas, KO a Klasik band premiérovo prihovoria návštevníkom Obchodného centra Atrium Optima Košice. Výstavu desiatich súčasných výtvarných umelcov, prevažne z východoslovenského regiónu interpretujúcu „sakrálne" v intenciách súčasných výtvarných trendov v dialógu s historickými ikonami zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach pod názvom Sacral elementum II, pripravujeme v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - v jednom z objektov Kasarne/Kulturpark. Interesantnou bude určite výstava o narodení a krste dieťaťa s obsahom sakrálnej a zvykoslovnej témy s názvom „Ego te baptizo...". Mesto Košice ju pripravilo v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. Záverečný koncert „Dotyky duší" s Katkou Koščovou, Tituszom Tóbiszom, vynikajúcim maďarským klaviristom Tamásom Érdim, vokálnym súborom Gregoriana a Orchestrom Štátneho divadla Košice sa festival so svojimi priaznivcami rozlúči. Budeme radi, ak si Košičania aj hostia z okolia, či návštevníci nášho mesta vyberú z bohatej ponuky programov.

Viac informácií o hlavných i sprievodných podujatiach nájdete v programovom bulletine festivalu v prílohe


/Zdroj: Referát kultúry, marketingu a styku so zahraničím/