Prejsť na obsah

Finančná komisia premiérovo rokovala o tohtoročnom rozpočte

Slovenská vláda pripravila mesto Košice kvôli schválenému rodinnému balíčku a ďalším legislatívnym zmenám o 31 miliónov eur. Mesto bude kvôli tomu musieť drasticky šetriť a prijímať úsporné opatrenia. Tie sa žiaľ dotknú aj množstva a kvality služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom alebo výšky dotácií na kultúru a šport. Rozpočet mesta na tento rok majú kvôli viacerým zatiaľ stále nevyjasneným otázkam na jeho príjmovej a výdavkovej strane schvaľovať poslanci v polovici marca.

Snažia sa nájsť čo najlepšie riešenie

Na základe dohody košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) a šéfa finančnej komisie Romana Matoušeka (Košický klub) môžu poslanci každý pondelok v priebehu januára a februára postupne diskutovať o každej časti chystaného rozpočtu na tento rok. Obaja sa zhodli, že im záleží na tom, aby bol v rámci možností prijatý čo najlepší rozpočet.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop skonštatoval, že ak by sa do rozpočtu zapracovali všetky požiadavky odborných referátov magistrátu a mestských podnikov týkajúce sa napr. riešenia investičného dlhu, schodok rozpočtu by dosiahol 114 miliónov eur, čo podľa zákona nemôže nastať.

Cieľom týchto pravidelných zasadnutí finančnej komisie, za účasti vedenia mesta Košice, ekonomického oddelenia magistrátu mesta Košice a ďalších poslancov bude nájdenie takej podoby rozpočtu, ktorá aj napriek bezprecedentným vládnym zásahom v čo najmenšej miere ovplyvní každodenný život obyvateľov mesta.

V pondelok popoludní sa na tomto úvodnom pracovnom rokovaní rozoberali možnosti a riziká príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2023. Tie tvoria najmä podielové dane, ktoré mesto dostáva zo štátneho rozpočtu prerozdelením daní z príjmov fyzických osôb. Ich predpokladaná tohtoročná výška by sa mala pohybovať okolo 129,2 milióna eur. Ide o aktuálny údaj, vychádzajúci zo štátneho rozpočtu, ktorý sa môže počas roka meniť v závislosti od skutočného výberu dane. V uplynulom roku dosiahli príjmy mesta z tejto dane 123,5 milióna eur.

Nárast podielových daní nebude stačiť ani na povinné zvyšovanie platov

Ako upozornila vedúca ekonomického oddelenia magistrátu Marta Kažimírová, niečo vyše 5,7-miliónový nárast týchto príjmov nebude stačiť ani len na povinnú valorizáciu platov zamestnancov škôl, resp. zamestnancov vo verejne správe ktoré nariadil štát.

Na tieto účely  bude musieť mesto z vlastných príjmov nájsť oproti minulému roku dodatočných takmer 9 miliónov eur. Pripomenula aj ďalšie nové zákonné povinnosti mesta ako je napr. financovanie zberu kuchynského odpadu, ktoré bude stáť ďalších 2,7 milióna eur. Doplnila, že aj po schválení zvýšeného poplatku za odpad bude rozdiel predstavovať 4,3 milióna eur, na ktorého preklenutie sa musia nájsť zdroje z mestského rozpočtu.

Nielen prítomní starostovia sa zaujímali o to, koľko budú dostávať mestské časti z vybratých podielových daní. Podľa predbežných údajov by priemerná výška na jedného obyvateľa mala vzrásť o 11,5 percenta na celkových 13,6 milióna eur.

V návrhu rozpočtu sa počíta pre malé mestské časti s úhradou vo výške 152,9 eura na obyvateľa a pre veľké mestské časti 40,2 eura na obyvateľa. Výnimkou bude Sídlisko KVP a Lunik IX, ktoré zabezpečujú podľa Štatútu mesta viac kompetencií a dostanú tak 66,4 eura, resp. 63,6 eura na obyvateľa.

Poslanci prezentovali návrhy na zvýšenie príjmov

Niektorí prítomní poslanci navrhli aj niektoré kroky pre zvýšenie príjmov mestského rozpočtu, na ktoré aj dostali odpovede od riaditeľa magistrátu. Marek Fedoročko (Košický klub) je okrem iného za otvorenie dlhodobých nájomných zmlúv mesta, Dominik Karaffa (NOVA) za preskúmanie schválených osobitných zreteľov pre nájomcov na školách a Michal Djordjevič (nezávislý) navrhol preveriť nájomné zmluvy pre nájomcov na Hrnčiarskej ulici a prehodnotiť rezervačné zmluvy na parkovacie miesta pre firmy v centre mesta.  

Rokovania finančnej komisie k pripravovanému rozpočtu mesta na tento rok budú pokračovať aj nasledujúci pondelok. Poslanci spolu s vedením inštitúcií, ktoré v meste poskytujú rôzne sociálne služby, budú diskutovať o výdavkoch v dlhodobo podfinancovanom programe Sociálne mesto.