Prejsť na obsah

Fond zdravia mesta Košice rozdelil granty za vyše 45 000 eur

Spolu 34 projektov uspelo v tohtoročnej grantovej výzve Fondu zdravia mesta Košice zameranej na prevenciu a podporu zdravia, resp. zdravé prostredie na školách. Správna rada fondu pod vedením košickej viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) vyčlenila úspešným žiadateľom na ich projekty celkovo 45 083 eur. 

Do 24. júna, keď bol posledný termín na predkladanie žiadostí na rok 2021, sa prihlásilo 45 projektov, Správna rada z nich hlasovaním určila 34 najlepších. Tie dostanú finančnú podporu až do výšky 1500 eur. Žiadatelia sa zároveň museli zaviazať, že minimálne 10 percent z výšky dotácie budú tvoriť aj ich vlastné finančné zdroje. Zoznam všetkých žiadateľov je možné nájsť tu: https://static.kosice.sk/files/manual/fond_zdravia/FZ_zoznam_ziadatelov_2021.pdf 

Odmenou sú podľa viceprimátorky úsmevy a šťastné očká najmenších Košičanov

V piatok napoludnie sa v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej 59 uskutočnilo prijatie úspešných žiadateľov o grant z Fondu zdravia mesta Košice. Ako skonštatovala predsedníčka jeho Správnej rady, boli milo prekvapení projektami, ktoré vymysleli rôzne občianske združenia, školy, školské zariadenia, Združenia rodičov alebo ďalšie organizácie.

"Teší ma, že udelením grantov pomôžeme dobrej veci a dokážeme zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces v areáloch škôl. Zároveň tým vytvoríme nové možnosti na rozvíjanie voľnočasových aktivít, či zlepšenie vzťahu detí k životnému prostrediu. Odmenou pre nás všetkých budú najmä úsmevy a šťastné očká najmenších Košičanov, ktorí budú môcť využívať napr. aj nové vonkajšie učebne, náučné chodníky, či prírodné športoviská. Veríme, že to sa priaznivo odrazí aj na ich zdraví a spokojnosti, keďže to jedným z hlavných cieľov aktivít nášho fondu,“ uviedla Lucia Gurbáľová. 

Granty pôjdu na ihriská, tábory alebo učebne v areáloch škôl

Maximálnu dotáciu vo výške 1500 eur dostala ZŠ Kežmarská 30 na projekt „Šplhanie Kežmarčiat“ zameraný na vybudovanie pyramídy na šplh a lezenie. Jeho cieľom je vybudovanie netradičného ihriska na športové a oddychové aktivity, ktoré budú využívať nielen deti a mládež zo školy, ale aj z okolitých bytoviek a domov.

Rovnakú dotáciu obdržalo napr. aj Občianske združenie Inak obdarených na projekt Slovenska cez bariéry. Jeho cieľom je prostredníctvom 3-4 dňových výletov spoznávanie prírody na Slovensku pre rodiny so zdravotne ťažko zdravotne postihnutou mládežou.

Grant vo výške 1450 eur získal OZ Krajina zážitkov. Združenie pre deti od 7 do 14 rokov, ktoré inklinujú k záchranárstvu a chcú spoznať prácu horských, vodných a leteckých záchranárov, zorganizuje na troch miestach denný Tábor mladých záchranárov.

Liečivé včielky priletia na nový mini náučný chodník

Centrom voľného času na Orgovánovej ulici 5 bude môcť vďaka projektu Liečivé včielky propagovať prevenciu a podporu zdravia štyrmi výchovno – vzdelávacími programami a vytvoriť mini náučný chodník s informačnými tabuľami o včelích produktoch a maketou rezu úľa pri včelnici v záhrade Nataša nad Starou sladovňou. Viaceré materské, základné a aj stredné školy v Košiciach uspeli s projektami, kde chcú zrevitalizovať svoje átrium alebo vonkajšie priestory na to, aby v nich mohli vytvoriť mobilné učebne. 

Fond zdravia mesta Košice je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

O použití zdrojov rozhodovala sedemčlenná správna rada

Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.

Správnu radu fondu tvorí sedem členov, okrem viceprimátorky Gurbáľovej sú to aj poslanci mestského zastupiteľstva Lenka Kovačevičová, Zdenko Lipták, Róbert Schwarcz, Ján Sekáč, Martin Seman a bývalý miestny poslanec v Starom meste Norbert Lukán.