Prejsť na obsah

Grantová výzva mesta Košice 2023 pre kultúru a kreatívny priemysel

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasujú grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.
Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice a v súlade s dokumentom Kultúrny plán - Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví 2021 – 2027.

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého mesto podporuje nezávislých kultúrnych operátorov s odkazom na dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto Košice kladie dôraz na systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie sektoru kultúry a kreatívnych odvetví, čo potvrdzuje aj zaradenie Košíc do siete Kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia (Creative City of Media Arts).

Zámerom grantovej výzvy je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom sektore v Košiciach.

Uzávierka podávania žiadostí je 29.05.2023.

Všetky potrebné informácie žiadatelia nájdu na https://www.cike.sk/wp-content/uploads/2023/05/Grantova-vyzva-mesta-Kosice-2023.pdf.