Historická radnica na Hlavnej slúži oddnes aj pre stretnutia vedenia mesta s Košičanmi

Prvým hosťom bol v štvrtok popoludní nielen bývalý primátor a prezident SR Rudolf Schuster, ale aj pán Jozef z Košíc.

„Nápad je to dobrý, dôležité je, ako to bude spropagované. Lebo stretnúť a vypočuť si je jedna vec a výsledky druhá,"zhodnotil stretnutie s primátorom Košičan Jozef.

Priestory na prvom poschodí budovy Historickej radnice, ktorá doteraz slúžila výlučne na slávnostné prijatia významných hostí vedením mesta, sú prístupné verejnosti. Kým doteraz sa tam Košičania mohli dostať len raz ročne počas Dní otvorených dverí, oddnes je to úplne iné.

Každý štvrtok od 14.00 do 17.00 hod.

Odteraz pravidelne každý štvrtok bude primátor mesta Jaroslav Polaček a jeho námestníci Marcel Gibóda (nezávislý) a Lucia Gurbáľová (KDH) prijímať podnety občanov a diskutovať s nimi v priestoroch administratívnej časti Historickej radnice. Kancelária primátora v týchto priestoroch bude otvorená každý štvrtok od 14.00 do 17.00 hod.

„Splnili sme ďalší zo sľubov a opäť sme sa priblížili bližšie ku Košičanom. V priestoroch radnice na Hlavnej 59 sa už nebudeme stretávať len so zahraničnými delegáciami, ale chceme najmä diskutovať s Košičanmi o ich bežných radostiach a starostiach. Naša nová kancelária primátora bude otvorená pre každého, kto sa s vedením mesta chce stretnúť,“ hovorí primátor Jaroslav Polaček.

Na stretnutie je možné sa vopred prihlásiť

Pre prijatie v radnici je potrebné vopred sa nahlásiť na sekretariáte primátora na čísle 055/6419112, e-mailom na sekretariatprimatora@kosice.sk, cez webstránku kosice.sk alebo osobne, pričom vždy je potrebné uviesť, koho konkrétne z vedenia mesta chcete navštíviť. Všetci záujemcovia budú zaradení do zoznamu podľa poradia. O termíne stretnutia s vedením mesta budú včas informovaní. Všetkým návštevníkom, ktorí budú chcieť využiť bezbariérový prístup, odporúčame, aby oň pri rezervácii termínu požiadali. Z prízemia je možné sa na prvé poschodie dostať výťahom.

Snúbi sa tam história s umením

S myšlienkou zrekonštruovať budovu Historickej radnice pre potreby košického magistrátu prišiel v druhej polovici 90-tych rokov vtedajší primátor mesta Rudolf Schuster. Po viac ako dvadsiatich rokoch sa aj vďaka spolupráci s novým vedením mesta podarilo tento zámer naplniť. Miestnosť, v ktorej sa dnes nachádza kancelária primátora mesta, bola v minulosti sídlom mešťanostu, prešla menšími úpravami tak, aby bola dôstojným miestom na stretnutia s občanmi.

„Vraciame sa k tradícii fungovania radničného domu na Hlavnej, pretože si myslím, že Košičania si zaslúžia poznať a vidieť históriu svojho mesta. Snažili sme sa vytvoriť priestor, kde s plnou úctou a vážnosťou prijmem každého Košičana a veľmi rád rozpoviem aj príbehy obrazov, historického nábytku, malieb na stenách a umeleckých diel, ktoré sa tu nachádzajú. Každý, kto sem na prijatie príde, si bude môcť pozrieť aj ostatné miestnosti tejto časti budovy – Biely salónik, Malachitovú miestnosť aj Veľkú zasadaciu miestnosť,“ dopĺňa primátor.

Umelecké diela, ktoré sa v jednotlivých miestnostiach na prvom poschodí Historickej radnice v súčasnosti nachádzajú, starostlivo vyberali pracovníci Archívu mesta Košice. Na stenách visia umelecké skvosty košických výtvarníkov Štefana Roskoványiho, Júliusa Jakobyho a Jozefa Fabínyho či sochy Vojtecha Lofflera.

Z histórie radnice

Terajšia radničná budova ako Barokovo-klasicistická stavba mestského palácového typu bola postavená podľa projektu Jána Langera v rokoch 1779 - 1780, keď bol richtárom mesta Jozef Klestinszky. V roku 1927 v zadnom trakte postavili kino Capitol (Slovan) a mestský úrad sa presťahoval do notárskej školy na Hviezdoslavovu ulicu (terajší Úrad Mestskej časti Košice – Staré mesto). V rokoch 1928 - 1995 budova slúžila pre potreby knižnice pomenovanej podľa bývalého košického richtára a básnika Jána Bocatia. V roku 1996 sa knižnica presťahovala do nových priestorov na Hviezdoslavovej ulici. V tom istom roku sa začala aj rekonštrukcia budovy, po ktorej bola sídlom kancelárie primátora mesta Košice.