Prejsť na obsah

Honorárny konzul SR v Chile na návšteve Košíc

I keď je Chile vzdialené od Košíc tisícky míľ, existujú vďaka patriotom kontakty, ktoré sa úspešne rozvíjajú. Takým lokál patriotom reprezentujúcim nielen Slovensko, ale aj Košice v juhoamerickom Chile je Paul Nador. Pri svojej návšteve rodných Košíc ho v pondelok 2. júna 2007 prijal v historickej radnici primátor Ing. F. Knapík. Na stretnutí okrem iného spoločne pospomínali aj na predrevolučné Košice. P. Nador sa neubránil spomienkam na detstvo, ktoré prežil na Hlavnej (vtedajšej Leninovej) ulici a tiež Kováčskej. Najradšej chodil do bývalej „Sovietskej knihy", kde trávil pri knihách hodiny. „Pamätám si ako som sa tam raz pozabudol a moja mladšia sestra, ktorú som mal v opatere sa medzitým vytratila. Nakoniec sme ju dali hľadať mestským rozhlasom, ktorý dovtedy slúžil na verejné oznamy," zaspomínal honorárny konzul, ktorý odišiel z Košíc ako 15-ročný. Strednú školu absolvoval na Kube a vysokú v Prahe. I keď mu bolo jasné, že nechcel ostať v bývalom Československu, štúdia predsa len kvôli rodičom ukončil. „Nikdy som neveril, že sa režim v Československu zmení a preto som chcel ostať v zahraničí," priznal honorárny konzul. Medzitým pracoval vo viacerých krajinách sveta až sa usadil v Chile, kde žije už 18 rokov. Jeho manželka pochádza z Mexika a majú spoločne jednu dcéru. Obe dámy boli prítomné na prijatí a neubránili sa pochvalným slovám o Košiciach, ktoré ich prekvapili svojou architektúrou a umeleckým pôvabom.
Pred troma rokmi Slovensko hľadalo v Chile svojho honorárneho konzula. „Keďže v Chile nežije veľa Slovákov, nebolo problémom nájsť moju osobu a osloviť ma. Prijal som to s nadšením. Rád sa tu vraciam a moje rodné Košice milujem," vyznal sa P. Nador. Práca honorárneho konzula podľa P. Nadora nie je veľmi náročná. Najväčšou protokolárnou skúškou bola doteraz pre konzulát príprava návštevy predsedu vlády R. Fica, ktorá sa nakoniec v apríli neuskutočnila.
P. Nador sa okrem konzulárnych záležitostí venuje aj zastúpeniu nemeckých a amerických firiem v Chile. Krajina je bohatá na mnohé nerastné suroviny, ktoré lákajú zahraničných investorov. Existuje tu niekoľko fabrík na výrobu chemických látok, ktoré špeciálne vyhľadávajú zahraničné spoločnosti. P. Nador im občas sprostredkúva stretnutia a predaj takýchto komodít.
F. Knapík informoval konzula o aktuálnych premenách a najnovších zámeroch mesta. „Som rád, že Košice majú v tak ďalekom svete zastúpenie. Bude našou snahou využiť tento kontakt a v budúcnosti možno zintenzívniť spoluprácu s Chile, či už obchodnú alebo spoločenskú," dodal primátor.