Informácia o disponibilnej výške FP a termíne uzávierky výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 (jasle)