Prejsť na obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste, ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

Nepedagogický pracovník – pomocná sila v kuchyni
 
Počet pracovných miest : 1 pracovné  miesto (100 % úväzok)
Dátum nástupu:  1. 9.2022
 
Požiadavky: nižšie stredné odborné vzdelanie
 
Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- životopis
- motivačný list
- hygienické minimum
- súhlas so spracovaním osobných údajov


Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Iné doplňujúce údaje:
Prax vítaná

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023

Nástup do zamestnania: 1. 9.2022

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: grusova.zsnovomke@gmail.com  do 15.8.2022 do 14:00 hod.

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.


O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

Mgr. Júlia Dzurusová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice