Články - Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy (Príloha č.1) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy (Príloha č.2) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ druhého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Príloha č.3) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ) (Príloha č.4) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Príloha č.5)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka - študijný odbor: anglický jazyk Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka - študijný odbor: špeciálna pedagogika Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka - študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka - študijný odbor: matematika Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka - študijný odbor: učiteľstvo pre 1. - 4. ročník ZŠ

Predošlá strana
Ďalšia strana