Prejsť na obsah

Články - Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ

Zoznam aktuálnych článkov

Pozícia: odborný zamestnanec - sociálny pedagóg - Príloha č.1; Pozícia: odborný zamestnanec – školský psychológ - Príloha č.2; Pozícia: špeciálny pedagóg - Príloha č.3; Pozícia: pedagóg – učiteľ prvého stupňa - Príloha č.4; Pozícia: pedagóg – telesná výchova - Príloha č.5; Pozícia: pedagóg – učiteľ II. stupňa – anglický jazyk - Príloha č. 6; Pozícia: pedagóg – matematika - Príloha č.7
Podkategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa - Príloha č. 1; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/ - Príloha č. 2; Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie /II. stupeň ZŠ, učiteľ matematiky a informatiky roč. 5. – 9 - Príloha č.3; Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – čiastočný úväzok - Príloha č. 4

Predošlá strana
Ďalšia strana