Prejsť na obsah

Informácie k výzve IROP-PO2-SC223-2020-57_stredné odborné školy

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t. j. 25.01.2022 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 

A) Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022;

 

B) Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57.

 

Informácie sú dostupné na webových linkoch: https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-v/1124-67-1124-17463/

 

https://www.mpsr.sk/informacia-o-termine-uzavierky-7-hodnotiaceho-kola-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-v-ramci-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzv/1124-67-1124-17464/