Prejsť na obsah

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 - verzia 4.1

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia dokumentu Integrovaný regionálny operačný program - verzia 4.1, ktorá bola schválená EK dňa 21.11.2018 vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2018) 7721.