Prejsť na obsah

Jednotlivci aj kolektívy z Košíc si prevzali Ceny mesta a primátora

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a pompézny sprievod rytierov mestom spojený so vztyčovaním mestskej vlajky predchádzali slávnostnému ceremoniálu jubilejných, dvadsiatych osláv Dňa mesta Košice 2014. V rámci neho si z rúk primátora Richarda Rašiho prevzalo Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a pamätnú plaketu primátora 46 jednotlivcov a kolektívov z nášho mesta, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju Košíc a k šíreniu ich dobrého mena doma aj za hranicami Slovenska.

Ďakujem všetkým oceneným za ich prácu a výsledky, ktoré v nej dosiahli. Sú príkladmi pre nás ostatných. Príkladmi krásneho vzťahu k ľuďom, mestu a spoločnosti. Príkladmi, hodnými nasledovania. Verím, že budú inšpirovať ďalších Košičanov k tomu, aby svojim postojom k životu, k práci, k nášmu mestu a k celej našej spoločnosti napomohli ďalšiemu rozvoju Košíc a ďalšiemu skvalitneniu života v našom meste," povedal počas ceremoniálu primátor Richard Raši.

ZOZNAM OCENENÝCH:

Cena mesta Košice

Jednotlivci

 1. George F. Babcoke
 2. Ing. Miloš Beca, in memoriam                    
 3. Emil Geršák, in memoriam                          
 4. ThLic. PaedDr. Mgr. Dušan Havrila, PhD. 
 5. prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
 6. PaedDr. Mgr. art. Július Klein
 7. kpt. Ing. Edmund Makovník, in memoriam  
 8. PhDr. Pavol Mutafov
 9. Doc. PhDr. Ladislav Olexa, CSc., in memoriam     
 10. PhDr. Ján Pituch
 11. Anton Smolík
 12. Eugen Wágner 

 

Kolektívy

 1. Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS  
 2. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach  
 3. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach  

 

Cena primátora mesta Košice

Jednotlivci

 1. Ing. Alžbeta Ďurišinová, CSc.
 2. Tibor Ferko
 3. Július Kánássy
 4. František Králka
 5. prof. MUDr. Štefan Lukačín,PhD.
 6. MUDr. Jaroslav Melník
 7. Marcel Miček
 8. Jozef Olajoš
 9. prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
 10. PaedDr. Eva Pillárová
 11. JUDr. Miloslav Pinčák
 12. PhDr. Róbert Pollák
 13. RNDr. Marián Ružička
 14. prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
 15. Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 16. Iveta Tóthová

 

Kolektívy 

 1. Hasičská dychová hudba Košice
 2. Kolektív železničnej stanice Košice
 3. OZ Detská železnica Košice

 

Plaketa primátora mesta Košice 

Jednotlivci

 1. Eva Adamová
 2. Éva Czimbalmosné Molnár
 3. Michal Béreš
 4. doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
 5. MUDr. Dušan Frič, PhD. - neprítomný
 6. doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
 7. Vladimír Oulehla
 8. Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová 

 

Kolektívy

 1. Model klub VSŽ Košice
 2. OZ Zober loptu nie drogy
 3. Transplantačné centrum UNLP
 4. Základná škola Mateja Lechkého                     

––––– ÷ ––––

 Profily ocenených sú uložené v prílohe

Prílohy