Prejsť na obsah

Kamerový systém Mestskej polície Košice je po modernizácii opäť funkčný

       Dňa 19.12.2006 bol prevádzkovateľovi kamerového systému - Mestskej polícii Košice odovzdaný zmodernizovaný a plne funkčný kamerový systém, ktorý pozostáva zo špičkového nahrávacieho zariadenia a moderných bezpečnostných kamier, pričom prenos videosignálu je uskutočňovaný prostredníctvom novovybudovanej optickej káblovej siete. Tento kamerový systém je umiestnený v priestoroch Operačného strediska Mestskej polície Košice, ktoré sídli na ul. Tajovského 9 v Košiciach.
       Na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie na verejných priestranstvách, ktoré sú monitorované bezpečnostnými kamerami, dokáže príslušník Operačného strediska MsP v prípade potreby operatívne vyslať hliadky MsP do lokalít, kde práve dochádza k protispoločenskej činnosti a narúšaniu verejného poriadku, čím zabezpečí elimináciu protispoločenského konania už v jeho počiatku.
       V súčasnej dobe je v centrálnej mestskej zóne umiestnených celkove 6 bezpečnostných kamier (rozmiestnenie kamier je zobrazené v prílohe).


Zdroj: Mestská polícia Košice