Prejsť na obsah

Kamerový systém Mestskej polície v Košiciach sa rozrástol

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality poskytla mestu Košice v roku 2015 dotáciu vo výške 45 000 eur na projekt modernizácie a rozšírenia kamerového systému košickej MsP. Na základe projektu Mestskej polície Košice pribudli nové kamery na sídlisku Nad jazerom na ul. Amurskej, v Ťahanovciach – sídlisko na ul. Varšavskej a ul. Budapeštianskej a v mestskej časti Západ na križovatke ulíc Popradská – Moldavská. Zároveň došlo k výmene troch kamier na Hlavnej ulici a to na križovatkách Hlavná – Alžbetina, Hlavná - Mlynská a Hlavná - OD Tesco. Z poskytnutej dotácie bola ešte v centrálnej mestskej zóne revitalizovaná časť optického vedenia a upgrade z analógovej na dátovú komunikáciu. Vo všetkých prípadoch sa jedná o technicky najmodernejšie rotačné kamery, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria a požiadavky kladené na moderný kamerový systém.