Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - za štyri mesiace vybavených vyše tridsaťtisíc klientov

Aj počas dovolenkového obdobia v mesiaci august pracovníci Kancelárie prvého kontaktu obslúžili pri vybavovaní svojich náležitostí viac ako päťtisíc Košičanov. Celkový počet klientov na spolu jedenástich pracoviskách KPK na magistráte mesta tak dosiahol za štyri mesiace od jej otvorenia číslo vyše tridsaťtisíc.
Aktuálnym v týchto dňoch je tretia a štvrtá splátka dane z nehnuteľnosti, tak ako to určuje príslušné Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a ich realizácii v priebehu kalendárneho roka. Termínom je 30. september a 30. november, čo využívajú občania najmä na priamu úhradu v pokladni, ako aj na konzultáciu zmien pre platbu dane, či poplatku za komunálny odpad.
KPK slúži priebežne aj v zámere základného zorientovania sa občanov v ich prvom kontakte s inštitúciou. Často si viacerí nechtiac KPK pomýlili s novozriadeným pracoviskom Pošty umiestneným vedľa schodov na východnej strane budovy magistrátu, hľadali matriku, živnostenský úrad, kataster, v jednom prípade dokonca aj „peniaze sociálnej podpory z bývalého ROH".
Priamo na obslužných pracoviskách - avšak aj telefonicky - dostanú klienti kancelárie denne informácie týkajúce sa mestskej dopravy a komunikácii, informácie z oblasti mestského majetku, výstavby a životného prostredia, sociálnych vecí, ale aj z mestskej legislatívy, základného školstva, kultúry či komunálneho rozvoja. Rovnako naďalej trvá možnosť zakúpiť si jednorázové parkovacie karty, osvedčiť podpisy a listiny, či skopírovať potrebné doklady.
Na činnosti kancelárie sa v dopoludňajšom a v popoludňajšom čase, ako aj v čase obedňajšej prestávky podieľa denne vždy dvanásť rotujúcich pracovníkov z oddelení magistrátu mesta a zároveň sedem stálych pracovníkov v podateľni, v pokladniach, pri osvedčovaní listín a podpisov a pri realizácii Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


Ing. Marián Krajňák, vedúci Kancelárie prvého kontaktu