Prejsť na obsah

Kanceláriu prvého kontaktu za prvý mesiac navštívilo vyše 11 tisíc KošičanovPribližne pätina z nich využila možnosť praktického spojenia pracovísk pri vybavení svojich náležitosti. Celkove teda navštívilo KPK viac ako 11 tisíc obyvateľov mesta.
Keďže mesiac máj bol súčasne termínom uhrádzania viacerých platieb, výraznú prevahu vo využití mali informačné pracoviská miestnych daní a miestnych poplatkov, ako aj podateľne a pokladne, ktoré využili občania na priamu úhradu uprednostiac tak túto možnosť pred alternatívou úhrady šekovou poukážkou na poštách.
O informácie z oblasti dopravy a komunikácii, správy mestského majetku, výstavby, životného prostredia, ako aj sociálnej oblasti, kultúry, školstva a legislatívy mesta, bol záujem u viac ako troch stoviek Košičanov. Rovnaký počet občanov využil tiež možnosť osvedčení listín a podpisov, ako aj kopírovacie služby kancelárie.
Súbežne s rozbehom činnosti bola internetovej adrese mesta www.kosice.sk vytvorená podstránka Kancelárie prvého kontaktu s názvom „Servis pre občanov". Obsahuje okrem iného aj 47 aktuálnych typov žiadostí a formulárov, pre ktoré užívateľ internetu nemusí prísť osobne do kancelárie, ale má možnosť si ich jednotlivo podľa potreby vytlačiť a vyplnené zaslať poštou.
Vedenie mestskej radnice majúc záujem o spokojnosť občanov, ako aj priebežné vybavovanie ich požiadaviek bez zbytočného čakania, prispôsobí pružnú štruktúru Kancelárie prvého kontaktu podľa potrieb a priamych požiadaviek obyvateľov. Už v krátkom čase bude tomu slúžiť anketová možnosť na vyjadrenie spokojnosti, nespokojnosti či pripomienok klientov, a to na každom z jedenástich obslužných pracovísk Kancelárie prvého kontaktu.
Text: Ing. Marián Krajňak
Foto: Mgr. Tibor Ičo