Prejsť na obsah

Kandidáti na „Cenu mesta Košice“

Na celomestských oslavách Dni mesta Košice, ktoré sa uskutočnia začiatkom mája, odovzdá primátor mesta Ing. F. Knapík „Cenu mesta Košice“ 10 jednotlivcom a 3 kolektívom. Medzi ocenenými jednotlivcami budú Marián Balog, herec, spevák, režisér a zakladajúci člen Divadla Romathan. Ďalej akad. arch. Jozef Duchoň, historik, spisovateľ a pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja nominovala na toto ocenenie prof.h.c. prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc., ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou v oblasti životného prostredia a patrí medzi zakladateľov a erudovaných odborníkov v tejto oblasti. Z novinárskej oblasti bude ocenená zakladateľka košického denníka Večer a dlhoročná redaktorka Soňa Makarová. Poslanecký klub KDH navrhol Cenu mesta Košice sochárovi Jánovi Mathéovi, ktorého monumentálne realizácie doteraz dotvárajú bežný život Košičanov. Ocenenie dostane aj dlhoročný hráč Lokomotívy Košice Jozef Móder, ktorého vrcholom športovej kariéry bola zlatá medaila na ME 1976 v Belehrade. Za služobný zákrok, ktorý odvrátil nebezpečenstvo priamo hroziace nájomníkom obytného bloku na ul. Povstania Českého ľudu a zabránil tak aj vzniku značným škodám na majetku, získa ocenenie nstržm. Peter Szaffka. Ďalším navrhnutým je Ing. František Tampl, dlhoročný pracovník a súčasný riaditeľ Správy mestskej zelene, ktorý tohto roku oslávi aj životné jubileum 60 rokov. Poslanci MZ doplnili ocenenia jednotlivcov o bývalého člen činohry košického Štátneho divadla Jána Bzdúcha, ktorý sa tohto roku dožíva 85 rokov a Viktora Špániho, zakladateľa rádioelektroniky na TU v Košiciach.
Kolektívne ocenenia si prevezmú kolektív Lekárskej fakulty UPJŠ, Rád sv. Vincenta de Paul a folklórny súbor Čarnica.