Prejsť na obsah

KATOWICE – partnerské mesto Košíc

Zmluvu podpísali dňa 6.5.2009 v priestoroch Starej radnice prezident mesta Katowice Piotr Uszok a primátor mesta Košice František Knapík. Významnou osobnosťou pri podpise zmluvy bol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku jeho Excelencia pán Andrzej Krawczyk. Milým prekvapením pri slávnostnom akte podpisu zmluvy bol práve príhovor pána veľvyslanca , ktorý zaujal prítomných brilantnými a vtipne podanými vedomosťami z dávnej histórie obchodnej spolupráce obyvateľov Košíc a Poľska.
Občanom Košíc aj návštevníkom Hlavnej ulice iste neušiel pozornosti prezentačný stánok pri Dolnej bráne s nápisom KATOWICE – partnerské mesto Košíc. Prezentačný stánok pripravil referát marketingu a cestovného ruchu v spolupráci s oddelením informácií a propagácie mesta Katowice. V stánku bolo možné získať širokú paletu propagačných materiálov o meste Katowice a informácie „ z prvej ruky" priamo od poľských kolegýň, ktoré s nadšením prezentovali svoje mesto, jeho zaujímavosti, možnosti turistiky priamo v meste, ale aj v samotnom Sliezskom vojvodstve, do ktorého mesto patrí. Návštevníkov stánku prekvapili najmä mapy mesta s veľkorysými parkami a zelenými zónami, keďže sa jedná o industriálne mesto, ktorého rozvoj je spojený s ťažkým priemyslom. Mesto láka unikátnymi historickými pamiatkami spojenými práve s jeho industriálnym rozvojom – vyše 100 ročné obytné štvrte Giszowiec a Nikiszowiec. Okolie je atraktívne pre turistov využívajúcich množstvo cykloturistických trás.
Moderná súčasnosť mesta je prezentovaná jednou z najznámejších a najväčších športových arén Poľska – halou SPODEK, ktorá sa stala podľa prieskumov po Paláci kultúry vo Varšave druhou poľskými občanmi najrozpoznávanejšou stavbou. Nie div, že práve táto stavba tvorí logo mesta Katowice. V hale sa v auguste tohto roku budú konať aj Majstrovstvá Európy v basketbale mužov.
Veríme, že spolupráca oboch miest, ktorá sa začala rozvíjať v roku 2007 na podnet veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku a prvého kontaktu miest na prezentačnej akcii „ Slovensko v poľských mestách" ( ktorá sa konala práve v Katowiciach) nadobudne ešte viac na intenzite a posilní tak vzájomné úsilie o rozvoj v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a turistického ruchu.

Text : RNDr. Eva Siváková
Foto : ICMK