Prejsť na obsah

Komisia cirkví

Činnosť komisie:

Komisia cirkví

a) prerokúva materiály zaradené na rokovanie mestského zastupiteľstva navrhnuté predsedom komisie alebo členom komisie,
b) prerokúva aktuálne otázky týkajúce sa sociálnej oblasti,
c) prerokúva aktuálne otázky na podporu rodiny,
d) prerokúva otázky týkajúce sa ekumenickej spolupráce.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách