Prejsť na obsah

Komisia športu a aktívneho oddychu 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta: Košice - mesto športu
a aktívneho oddychu,
b) posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby, ktorých sídlo je v meste Košice,
c) posudzuje návrhy na dotácie pre organizácie so sídlom v meste v rámci aktuálnych grantových programov,
d) poskytuje súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
e) podporuje a pomáha pri organizovaní športových podujatí v meste.   

 
Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách