KomPrax – Kompetencie pre prax

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax  vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie.

Prílohy

1. PDF 162,53 KB KomPrax Informácia o národnom projekte