Články - Podpora práce s mládežou

Zoznam aktuálnych článkov

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 je dokument, ktorý určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži, pričom reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou.

Predošlá strana
Ďalšia strana