Prehľad o aktuálnych stážach, tréningoch a školeniach orientovaných na mládež a pracovníkov s mládež

Informácie TCM v Košiciach,regionálnej kancelárie Slovenského inštitútu mládeže- IUVENTA o aktuálne vyhlásených stážach, tréningoch a školeniach pre mládež a pracovníkov s mládežou za mesiac január 2015.