Prejsť na obsah

Konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach  

vyhlasuje konanie na výber uchádzačov - doplnenia stavu pracovných miest  MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s termínom nástupu: október 2018

Neodpustiteľné predpoklady: • bezúhonnosť • vek 21 rokov a viac • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť

  Ďalšie kritéria a požiadavky: • vítaný zbrojný preukaz • vodičské oprávnenie sk. B

  Uchádzači sa dostavia dňa 05.09.2018 o 8,30 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48/A v Košiciach.  Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • vyplnený osobný dotazník, • štrukturovaný životopis, • doklad o vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti            Mestská polícia Košice             Trieda SNP 48/A            040 11 Košice            www.kosice.sk 

           Kontakty:

           Email: msp@kosice.sk

           Mgr. Proks Pavol 055/6419406 ; 0918937416

           Ing. Čereiová Diana 055/6419485; 0918937306