Prejsť na obsah

Konanie na výber uchádzačov

MESTO KOŠICE – Mestská polícia v Košiciach


vyhlasuje konanie na výber uchádzačov -  doplnenie stavu  pracovných miest

MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
s termínom nástupu: september 2019

Neodpustiteľné predpoklady:

- Bezúhonnosť,
- vek 21 rokov a viac,
- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
- fyzická zdatnosť a  psychická spôsobilosť.


Ďalšie kritéria  a požiadavky:

- vítaný zbrojný preukaz,
- vodičské oprávnenie sk. B.


Uchádzači sa dostavia dňa 20.06.2019  o 8,30 hod. do vestibulu  budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48/A v Košiciach.

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• vyplnený osobný dotazník,
• štrukturovaný životopis,
• doklad o vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

Mestská polícia v Košiciach
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
www.kosice.sk

Kontakty:
Email: msp@kosice.sk

Mgr. Proks Pavol   055/6419 406 ; 0918 937 416
Ing. Čereiová  Diana  055/6419 485; 0918 937 306